Goede manieren

Goede manieren

De profeet ‎ﷺ zei: ‘Er weegt niets zwaarder in de weegschaal (op de Dag des Oordeels) dan goede manieren.’Sunan Abi Dawud, Sahih verklaard door Shaykh al Albaani De profeet ‎ﷺ zei: ‘De mujahid is degene die zichzelf bestrijdt omwille van...
Een aantal profijten van Soerah al-Faatihah

Een aantal profijten van Soerah al-Faatihah

‘In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Alle lof zij Allaah, de Heer der Werelden. De Erbarmer, de Meest Barmhartige. De Heerser op de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het rechte Pad. Het Pad...
Berouw tonen

Berouw tonen

Berouw tonen wordt vaak genoemd door Allaah in de Koran. Het is een belangrijke daad die duidt op nederigheid, spijt en oprechtheid van de dienaar en Allaah houdt hiervan.  Allaah ‎ﷻ zegt in de Koran:...
Tawheed eerst!

Tawheed eerst!

Vraag: Is het voldoende om het eerste fundament, de getuigenis dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah, uit te spreken of zijn er ook andere zaken vereist zodat de Islaam van een persoon...