Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren

Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren

In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle. Assalaamoe alaykoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe, vervolgens: Ik feliciteer jou met het verkrijgen van succes in het verrichten van berouw en het terugkeren naar Allaah. Dit is waarlijk een grote...
De waarheid

De waarheid

Shaykh Ibn Uthaymien رحمه الله zei: “Het woord van de waarheid heeft hoe dan ook invloed. Echter, het kan zijn dat het gelijk invloed heeft, maar het kan ook zijn dat het later komt.” Sharh al’arba’een 162 Shaykh ibn Baaz رحمه الله zei: ‘Op de...
Probeer de Koran te begrijpen

Probeer de Koran te begrijpen

De grootgeleerde At-Tartoeshi (520H) over de Salaf die zouden huilen bij het horen van de Koran: ‘Hun gehuil was slechts vanwege datgene wat zij hebben begrepen van zijn betekenissen en niet vanwege de klanken van de reciteur.’ الحوادث والبدع...

Wat betekent Laa illaaha illa Allaah?

Vraag: Wat betekent Laa illaaha illa Allaah? Antwoord: (De betekenis daarvan) is dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, vrij is Hij van elke tekortkoming, de Verhevene. Want er zijn anderen die valselijk worden aanbeden. Laa ilaha...