Genezing van ziekten

Genezing van ziekten

Shaykh al Islaam ibn Taymiyyah رحمه الله zei: ‘Veel zieken genezen zonder medische behandeling, maar door een verhoorde dua, een profijtelijke Roqya of een sterk hart en goed vertrouwen (in Allaah).’ Majmu’ al Fatawa 21/563
De vrouw die een poes had gemarteld

De vrouw die een poes had gemarteld

De profeet ‎ﷺ zei: ‘Een vrouw had een poes gemarteld totdat die stierf d.m.v. haar op te sluiten, waardoor zij (deze vrouw) naar de Hel is gegaan. Zij gaf (de poes) niet te eten noch te drinken, en zij liet haar ook niet van de insecten op de grond eten.’...
Volg en innoveer niet

Volg en innoveer niet

Shaykh Ibn Baaz رحمه الله zei: ‘Wij zijn bevolen om te volgen en het is ons verboden om te innoveren, omdat de islamitische religie compleet is.’ Majmu’ 1/223
De dunya is vervloekt

De dunya is vervloekt

De profeet ‎ﷺ zei: ‘De dunya is vervloekt, wat zich erin bevindt is vervloekt, behalve datgene waarmee het aangezicht van Allaah gezocht wordt.’ Overgeleverd door at Tabaraani en Hassan verklaard door Shaykh al Albaani (Sahieh at Targieb 9)
Jij hebt leiding nodig

Jij hebt leiding nodig

Shaykh Ibn Baaz رحمه الله zei: ‘Jij hebt leiding nodig, al ben je de meest godvrezende of geleerde persoon, jij hebt leiding nodig totdat jij sterft.’ Fatawa 7/163