De salaf

De salaf

De profeet ‎ﷺ zei:  ‘De beste mensen zijn mijn generatie, daarna degenen die hen opvolgen en daarna degenen die hen opvolgen.’ Bukhari en Muslim De profeet ‎ﷺ zei: ‘Niemand houdt van de Ansaar (de mensen van Medina), behalve een gelovige. En niemand haat de...
Kennis

Kennis

De profeet ﷺ heeft gezegd: ‘De Dunya is vervloekt, (alles) wat zich erin bevindt is vervloekt behalve drie: het gedenken van Allaah en wat daaruit voortvloeit, een geleerde of iemand die lerende is.’ Overgeleverd door at-Tirmidhi en Sahieh verklaard door Shaykh Al...
Het gebed

Het gebed

De profeet ﷺ zei:  ‘Als iemand van jullie de wudhu’ goed verricht en hij komt naar de moskee zonder enige behoefte behalve het gebed, dan verzet hij geen stap behalve dat Allaah hem daarmee een gradatie verheft en een zonde van hem verwijdert, totdat hij de...
Quran

Quran

De profeet ﷺ zei:  ‘De beste onder jullie is degene die de Koran heeft geleerd en (deze) onderwijst.‘ Sahih Bukhari 5027 De profeet ﷺ zei:  ‘Wie de Koran in minder dan drie dagen uitleest, heeft hem niet begrepen.‘ Ahmad, Sahieh door Shaykh al Albaani. De...
Handelen bij woede

Handelen bij woede

De profeet ‎ﷺ zei: ‘Als iemand van jullie boos wordt terwijl hij staat, laat hem dan gaan zitten. Als zijn woede van hem weg is (dan is dat voldoende) zo niet, laat hem liggen.’ Abu Dawud 4782, Sahieh verklaard door Shaykh al Albaani De profeet ‎ﷺ...