Tawheed eerst!

Uitspraken

Vraag:

Is het voldoende om het eerste fundament, de getuigenis dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah, uit te spreken of zijn er ook andere zaken vereist zodat de Islaam van een persoon volmaakt wordt?

Antwoord:

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist. En daarom toen de profeet ‎ﷺ Mu’aadh stuurde naar Yemen zei hij tegen hem:

“Roep hen op naar dat zij getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is. Indien zij hier gehoor aan geven, licht hen dan in dat Allaah hen vijf gebeden verplicht heeft gesteld, elke dag en nacht. Indien zij hier gehoor aan geven, licht hen dan in dat Allaah hen een aalmoes verplicht heeft gesteld die genomen wordt van hun rijken om teruggegeven te worden aan hun armen.” *

Hij heeft hen het gebed en zakaat niet bevolen totdat hij hen de tawheed en het geloof in de boodschapper ‎ﷺ heeft bevolen. Wanneer een ongelovige dit dus uitvoert dan valt hij onder het oordeel van de Moslims. Vervolgens wordt van hem het gebed en de overige zaken van de religie verwacht. Wanneer hij dit niet uitvoert dan valt hij onder een ander oordeel. Als hij het gebed verlaat dan wordt hij tot berouw gedwongen door de regeringsleider. Als hij berouw toont [dan is dit goed] zo niet dan wordt hij gedood. En zo geldt dit voor de rest van de wetgeving, hij wordt hierin behandeld aan de hand van wat hij verdient.

* Overgeleverd door al-Bukhaarie in [hoofdstuk] az-zakaat #1401 en door Muslim in [hoofdstuk] al-Imaan #28 en door at-Thirmidi in [hoofdstuk] az-zakaat #567.

Shaykh ‘AbdelAziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Bron: http://www.ibnbaz.org.sa/mat/2085#_ftn1