Jaami’ al ‘Uloom wal Hikam | Ibn Radjab al-Hanbali

Reminders

De beste daden

‘Abdullaah ibn al Mubaarak werd gevraagd: ‘Welke daden zijn het beste?’ Hij zei: ‘Adviseren omwille van Allaah.’   

Nederigheid

Ibn Radjab al-Hanbali zei: ‘Sommige van de Salaf zeiden: ‘Nederigheid is dat jij de waarheid accepteert van iedereen die hiermee komt, ook al is diegene klein.’ Dus degene die de waarheid accepteert van degene die hiermee komt, ongeacht of diegene groot of klein is, ongeacht of diegene van hem houdt of niet, dat is de (werkelijke) nederige persoon. En degene die weigert de waarheid te accepteren uit grootsheid, dat is de hoogmoedige.’

Wat is Tawba?

Ibn Radjab al-Hanbali zei: ‘De Sahaba zoals ‘Umar, ‘Ali en Ibn Mas’ud hebben Tawba (berouw) uitgelegd als spijt, en sommigen van hen als een serieus voornemen om niet weer (naar de zonde) terug te keren.’

Huilen over een zonde

Maalik ibn Dienaar zei: ‘Huilen over een zonde verwijdert de zonde, zoals de wind dode bladeren verwijdert.’

De bescherming van Allaah

Ibn Radjab al-Hanbali zei: ‘Wie Allaah’s (grenzen) beschermt tijdens zijn jeugd en kracht, Allaah zal hem beschermen tijdens zijn ouderdom en zwakte.’

Wie Allaah vreest, Hij is met hem

Qataadah zei: ‘Wie Allaah vreest, Hij is met hem. Degene met wie Allaah is, met hem is de partij die nooit verslagen wordt, de bewaker die nooit slaapt en de gids die nooit verdwaald.’

De duisternis van de nacht

Abu ad Dardaa’ zei: ‘Sta op en bid twee rak’a in de duisternis van de nacht vóór de duisternis van het graf.’ 

Allaah is genoeg voor de gelovige

Eén van de Salaf schreef aan zijn broeder: ‘Als Allaah met jou is, voor wie ben jij dan bang? En als Hij tegen jou is, op wie kan jij dan hopen?’

Huilen uit vrees voor Allaah

Ka’b zei: ‘Dat ik huil uit vrees voor Allaah is geliefder bij mij dan dat ik mijn gewicht in goud als Sadaqah zou geven.’ 

Kritiek

Ibn Radjab al-Hanbali zei: ‘Degene bij wie de Dunya veel voorstelt, houdt ervan om geprezen te worden en haat het om bekritiseerd te worden.’ nr.  582 

Mag je een schuld opeisen van iemand die écht niet kan betalen?

Ibn Radjab al Hanbali zei: ‘Wie een schuld heeft, wordt er niet om gevraagd als hij het (echt) moeilijk heeft. Sterker nog, hij moet uitstel krijgen totdat hij het makkelijk heeft. Allaah de Verhevene zei: 

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ:

”En als hij het moeilijk heeft, geef dan uitstel totdat het gemakkelijk is.’ 2:280′ nr.  619

Tegen wie van hen zou jij slecht willen zijn?

‘Een man zei tegen ‘Umar Ibn ‘Abdul’aziez: ‘Beschouw de oudere moslims bij jou als vaders, de jongere moslims als zonen en de gemiddelde moslims als broers. Tegen wie van hen zou jij slecht willen zijn?’

Laat het aandeel van de gelovigen bij jou drie zaken zijn

Yahya ibn Mu’adh zei: ‘Laat het aandeel van de gelovigen bij jou drie zaken zijn: als je hen niet van nut bent, schaad hen dan niet, als jij hen niet blij kan maken, maak hen dan niet depressief, als jij hen niet prijst, bekritiseer hen dan niet.’

Akhlaaq van de Sahaba

Mujahid zei: ‘Ik vergezelde Ibn ‘Umar tijdens een reis om hem te bedienen, maar hij bediende mij.’

De wijn van de Shaytaan

Ibn Radjab al-Hanbali zei: ‘En wat is de uitspraak van Yahya ibn Mu’aadh toch mooi: ‘Het wereldse (leven) is de wijn van de Shaytaan (duivel). Wie er dronken van wordt, zal niet wakker worden, behalve in het leger der doden, vol spijt en behorend tot de verliezers.’

Waarlijk, jij bent slechts een verzameling van dagen

Al Hassan (al Basrie) zei: ‘Waarlijk, jij bent slechts een verzameling van dagen. Elke keer wanneer er een dag voorbijgaat, is een stukje van jou voorbijgegaan.’    

Als je wilt dat jouw gebed jou van nut zal zijn

Bakr al Muzani (moge Allaah hem genadig zijn) zei: ‘Als je wilt dat jouw gebed jou van nut zal zijn, zeg dan: ‘Misschien zal ik geen ander gebed behalve dit (gebed kunnen) bidden.’

Elke dag van een gelovige

Said ibn Jubayr (student van ibn ‘Abbaas en andere Sahaba) zei: ‘Elke dag die een gelovige leeft, is winst.’

Hoe ontstaan innovaties? 

Ibn Radjab al-Hanbali zei: ‘Innovaties ontstaan slechts door begeerten voorrang te geven boven de Sharia, en daarom worden de mensen daarvan de mensen van begeerten (ahlul ahwaa’) genoemd.’

Volg niet blindelings

Ibn Radjab al-Hanbali zei: ‘De verplichting is dat het houden van personen in navolging moet zijn van datgene waarmee de Profeet ‎ﷺ is gekomen.’ 

Vraag vaak om vergeving in jullie huizen

Hassan al Basrie zei: ‘Vraag vaak om vergeving in jullie huizen, aan jullie eettafels, op jullie paden, in jullie markten en zittingen, waar jullie ook maar zijn, want jullie weten niet wanneer vergiffenis neerdaalt.’

Echte broederschap

Ibn Radjab al-Hanbali zei: ‘En in sommige overleveringen staat:  ‘Waarlijk, van de rechten van een moslim op een (andere moslim) is dat hij zuiver is tegenover hem in zijn afwezigheid.’ Tirmidhi 2737 

De betekenis hiervan is dat hij voor hem opkomt en voor hem weerlegt als hij tijdens zijn afwezigheid negatief wordt genoemd en als hij iemand ziet die hem schade wil toebrengen tijdens zijn afwezigheid, dan houdt hij diegene tegen. En zuiver zijn ten tijde van afwezigheid duidt op zijn oprechte zuiverheid, want iemand kan zuiverheid vertonen in zijn aanwezigheid om te slijmen terwijl hij hem bedriegt in zijn afwezigheid.

De tong

Ibn Mas’ud zou zweren bij Allaah en zeggen: ‘Niets op aarde heeft een lange gevangenschap meer nodig dan de tong.’