Uitspraken

Wie zijn de Salaf?

Wie zijn de Salaf?

Vraag: Wat wordt er bedoeld met de Salaf? Antwoord: De Salaf betekenen de voorgangers, dus eenieder die een ander voorgegaan is, is een Salaf voor hem. Maar als de term Salaf vrij wordt gebruikt, dan wordt daar de de drie betere generaties mee bedoeld. De Sahaba, hun...

Een aantal profijten van Soerah al-Faatihah

Een aantal profijten van Soerah al-Faatihah

'In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Alle lof zij Allaah, de Heer der Werelden. De Erbarmer, de Meest Barmhartige. De Heerser op de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het rechte Pad. Het Pad van...

Tawheed eerst!

Tawheed eerst!

Vraag: Is het voldoende om het eerste fundament, de getuigenis dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah, uit te spreken of zijn er ook andere zaken vereist zodat de Islaam van een persoon...

Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren

Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren

In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle. Assalaamoe alaykoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe, vervolgens: Ik feliciteer jou met het verkrijgen van succes in het verrichten van berouw en het terugkeren naar Allaah. Dit is waarlijk een grote...

Wat bindend is voor de nieuwe moslim om te doen en te verlaten

Wat bindend is voor de nieuwe moslim om te doen en te verlaten

In naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle [begin ik en zoek ik toevlucht]. Waarlijk alle lof is aan Allaah. Moge de salaah (prijzingen) en de salaam (vrede) op hem, zijn familie en al zijn metgezellen zijn. Vervolgens: Allaah heeft de schepping geschapen om...

Wat betekent Laa illaaha illa Allaah?

Vraag: Wat betekent Laa illaaha illa Allaah? Antwoord: (De betekenis daarvan) is dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, vrij is Hij van elke tekortkoming, de Verhevene. Want er zijn anderen die valselijk worden aanbeden. Laa ilaha...

Vraag niet naar datgene wat jou niet aangaat

Vraag niet naar datgene wat jou niet aangaat

Vraag: BaarakAllaaho fiekom edele shaykh. Deze persoon vraagt: Als iemand me ergens over vraagt waar ik niet over wil praten, is het dan toegestaan om ‘Allaahoe a’lam’ te antwoorden? Antwoord: Ja, daar is niets mis mee. Als iemand je iets vraagt wat je hem niet wil...

Laat eenieder goed overwegen wie hij tot vriend neemt

Laat eenieder goed overwegen wie hij tot vriend neemt

Vraag: O edele shaykh, moge Allaah u succes schenken. Een jongeman sluit vriendschappen met veel mensen. Naar welke eigenschappen moet hij op zoek gaan in een vriend? Antwoord: Dit is een belangrijke vraag. Vrienden hebben effect op degene die met hen omgaat. Hierover...

De ‘awrah van de kinderen tegenover hun ouders

De ‘awrah van de kinderen tegenover hun ouders

Vraag: Ik ga samen met mijn dochtertjes van vijf en zeven jaar oud de badkamer in, om hen te helpen hun haren te wassen. Ben ik zondig als ik hun ‘awrah zie? Antwoord: Daar is niets mis mee. Zolang ze jonger zijn dan zeven jaar, hebben zowel meisjes als jongens geen...

De verschillende vormen van hypocrisie

De verschillende vormen van hypocrisie

Vraag: In deze tijd is hypocrisie wijdverspreid geraakt, haar mensen zijn veel en de manieren waarop zij strijden tegen de Islaam en de moslims zijn talloos. Het zou goed zijn als u wat licht zou kunnen werpen op het gevaar van hypocrisie door het verduidelijken van...