Zweren tijdens het handelen

De profeet ‎ﷺ zei: 'Zweren vermeerdert de handel, vermindert de zegeningen.' Bukhari en Muslim 

Zweer alleen bij Allaah

De profeet ﷺ zei: ‘Waarlijk, Allaah verbiedt jullie om te zweren bij jullie vaders. Dus wie wil zweren, laat hem bij Allaah zweren en anders moet hij stil zijn.’ Bukhari en Muslim

Zo jaag je de shaytaan uit jouw huis

De profeet ‎ﷺ zei: "Laat jullie huizen geen begraafplaatsen zijn. Voorwaar, de Shaytaan (duivel) vlucht van een huis waarin Sura al Baqara wordt gereciteerd." Sahih Muslim 7821

Zelfmoord

De profeet ‎ﷺ heeft gezegd: 'Wie zichzelf met iets vermoord in de dunya, die wordt daarmee gemarteld op de Dag des Oordeels. En wie een gelovige vervloekt, het is alsof hij hem heeft vermoord.' Bukhari en Muslim

Wie leidt naar het goede

De profeet ‎ﷺ zei: 'Wie leidt naar het goede heeft dezelfde beloning als degene die het verricht.' Sahih Muslim

Wie knoflook of uien heeft gegeten

De profeet ‎ﷺ zei: 'Wie knoflook of uien heeft gegeten, laat hem uit de buurt van de moskee blijven en thuis blijven.' Bukhari en Muslim

De profeet ‎Mohammed ﷺ

Al Baraa' zei: 'De profeet ‎ﷺ had het mooiste gezicht en de beste manieren. Hij was niet overdreven lang, maar ook niet kort.' Bukhari en Muslim Anas ibn Maalik zei: ‘De profeet ﷺ had het beste gedrag van onder de mensen.’ Bukhari en Muslim Anas zei: 'Ik heb geen...

Hartverzachters

De profeet ‎ﷺ zei: Allaah zegt:  “O zoon van Adam. Sta op naar Mij en Ik loop naar jou. Loop naar Mij en Ik ren naar jou.”  Overgeleverd door Imaam Ahmad en Sahieh verklaard door Al Albaani in Sahieh at-Targhieb 3/223 De profeet ﷺ zei:  ‘Niemand van...

Eerst Volgende Lezingen

DUA

Smeekbede bij het wakker worden

Smeekbede bij het uitkleden

Smeekbede bij het aankleden

Smeekbede voor Laylat al Qadr

Smeekbede na het eten

INSTAGRAM FEED

[enjoyinstagram_mb_grid]

Spotify Podcast

Voor meer lezingen kun je ook terecht op Spotify. Mocht je geen spotify account hebben dan kun je gratis terecht op Anchor.fm.