De profeet ﷺ zei: 

‘Als iemand van jullie de wudhu’ goed verricht en hij komt naar de moskee zonder enige behoefte behalve het gebed, dan verzet hij geen stap behalve dat Allaah hem daarmee een gradatie verheft en een zonde van hem verwijdert, totdat hij de moskee binnengaat.’ 

Bukhari en Muslim

Anas ibn Maalik zei: 

De profeet ‎ﷺ zou wudhu’ doen met (slechts) twee handen vol water.’

Bukhari 201

De profeet ﷺ heeft gezegd: 

‘De Ghusl (grote wassing) verrichten op vrijdag is een verplichting op elke volwassene.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘De adhaan oproepers hebben de langste nekken op de dag des Oordeels.’ 

Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘O mensen! Vrees jullie Heer Allaah, bid jullie vijf, vast jullie maand, verricht de zakaat van jullie eigendommen, gehoorzaam degene die met jullie zaak (belast is), dan zullen jullie het Paradijs van jullie Heer binnentreden.’ 

Tirmidhi 616, Sahieh verklaard door Shaykh al Albaani.

De profeet ﷺ heeft gezegd: 

Als iemand van jullie de moskee binnentreedt, laat hem dan twee raka’aat (gebedseenheden) bidden voordat hij gaat zitten.’

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zou de gebedsoproeper bevelen, wanneer het een nacht van koudheid of regen was, om te zeggen: ‘Bid in jullie verblijfplaatsen.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘De dua wordt niet geweigerd tussen de Adhaan en de Iqama.

Overgeleverd door an-Nasaa’ie in al Kubra en Ibn Khuzaymah, sahieh verklaard door Shaykh al Albaani in al Irwaa’ 1/262

De profeet ﷺ zei:

‘Als het avondeten wordt geserveerd en de iqama voor het gebed wordt opgeroepen, begin dan eerst met het avondeten.’

Bukhari en Muslim


De profeet ﷺ heeft gezegd: 

‘Het gezamenlijke gebed is 27 keer beter dan het gebed van een eenling.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zei: 

“Het gezamenlijke gebed is 25 keer beter dan het gebed van een eenling en de engelen van de nacht en de engelen van de dag komen samen bij het ochtendgebed (Sobh).” 

Sahih al Bukhari 4717

De profeet ﷺ heeft gezegd: 

‘Degene aan wie het ‘Asr gebed voorbijgaat, is het alsof hij zijn familie en geld is verloren.’ 

Bukhari en Muslim

Sa’ied al Azdi zei: 

‘Ik vroeg Anas ibn Maalik: ‘Zou de profeet ‎ﷺ met zijn schoenen aan bidden?’ Hij zei: ‘Ja.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Laat sommige van jullie gebeden thuis zijn, en laat jullie huizen niet als begraafplaatsen zijn.’ 

Bukhari en Muslim 

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Tasbieh (het zeggen van Subhaana Allaah) is voor de mannen en klappen is voor de vrouwen (tijdens het gebed).’ 

Bukhari en Muslim

Er werd bij de profeet ﷺ een man vermeld die de hele nacht had geslapen totdat hij wakker werd, hij ﷺ zei: 

‘Dat is een man in wiens oren de duivel heeft geplast.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Eén gebed in mijn moskee is beter dan 1000 gebeden ergens anders, behalve in moskee al-Haraam (in Mekka).’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Als iemand van jullie met de mensen het gebed leidt, laat hem dan licht bidden. Want onder hen behoort de zwakke, de zieke en de bejaarde.’ 

Bukhari en Muslim 

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Jullie zullen de rijen recht maken, of Allaah zal jullie gezichten laten opsplitsen.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zei: 

‘Waarlijk, Allaah roept op de Dag des Oordeels: ‘Waar zijn Mijn buren? Waar zijn Mijn buren?’ Waarop de Engelen zeggen: ‘Onze Heer, en voor wie hoort het om Uw buur te zijn?’ Waarop Hij zegt: ‘Waar zijn de bewoners van de moskeeën?’ 

Sahieh door al Albaani in as Silsila 6/512

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Allaah accepteert het gebed van een vrouw die heeft gemenstrueerd niet, behalve met een Ghimaar.’ 

Abu Dawud 641

De profeet ﷺ zei:

‘Er is geen gebed zwaarder voor de Munafiqien (hypocrieten) dan het Fadjr en ‘Ishaa gebed. En als zij wisten wat erin zat (aan beloning) dan zouden zij komen, al moesten zij kruipen.’ 

Bukhari en Muslim

Abu Huraira رضي الله عنه zei:

‘De profeet ‎ﷺ heeft mij geadviseerd het Witr (gebed) te verrichten voor het slapengaan.’

Sahih al Bukhari Mu’allaqan