Handelen bij woede

Dagelijks leven, Hadith

De profeet ‎ﷺ zei:

Als iemand van jullie boos wordt terwijl hij staat, laat hem dan gaan zitten. Als zijn woede van hem weg is (dan is dat voldoende) zo niet, laat hem liggen.’

Abu Dawud 4782, Sahieh verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Onderwijs en maak het makkelijk en niet moeilijk. En als iemand van jullie boos is, laat hem dan zwijgen.’

Ahmad, Sahih verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ‎ﷺ zei:

‘Het is niet toegestaan voor een persoon om zijn broeder langer dan drie nachten te negeren. Zij ontmoeten elkaar, waarop de ene zich afwendt en de andere zich (ook) afwendt. De beste van hun tweeën is degene die met de Salaam begint.’

Bukhari en Muslim