De salaf

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘De beste mensen zijn mijn generatie, daarna degenen die hen opvolgen en daarna degenen die hen opvolgen.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei:

‘Niemand houdt van de Ansaar (de mensen van Medina), behalve een gelovige. En niemand haat de Ansaar, behalve een hypocriet. Wie van hen houdt, Allaah houdt van hem. En wie hen haat, Allaah haat hem.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Scheld mijn vrienden niet uit, want als iemand van jullie het gelijke aan (de berg) Uhud aan goud had uitgegeven, dan had hij een handvol van hen (aan Sadaqa) niet bereikt, noch de helft daarvan.’ 

Bukhari en Muslim

‘Ali ibn Abi Taalib zei: 

‘Bij Allaah! Ik heb de profeet ‎ﷺ vaak horen zeggen: ‘Ik, Abu Bakr en ‘Umar zijn (naar ergens) gegaan. Ik, Abu Bakr en ‘Umar zijn naar buiten gegaan. Ik, Abu Bakr en ‘Umar zijn (ergens) naar binnen gegaan.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei tegen een vrouw: 

‘Als je mij niet vindt, kom dan naar Abu Bakr.’ 

Bukhari en Muslim

De Profeet ‎ﷺ werd gevraagd:

‘Wie is de meest geliefde mens bij jou?’ Hij zei: ‘Aaisha.’ ‘En van de mannen? Hij zei: ‘Haar vader (Abu Bakr). ‘En daarna?’ Hij zei: ”Umar Ibn al Khattaab.’

Bukhari en Muslim

Ibn Mas’ud zei:

Wij zijn nog steeds eervol sinds dat ‘Umar is bekeerd.

Sahih Bukhari 3684

Ikramah zei: 

‘De Islaam was verborgen (in het geheim) totdat ‘Umar moslim werd.’ 

Siyar A’laam An-nubalaa 28/72

De profeet ‎ﷺ zei tegen ‘Umar: 

‘Elke keer wanneer de duivel jou op een weg tegenkomt, dan neemt hij een andere weg!’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Fatima is een deel van mij, wie haar dus boos maakt, maakt mij boos.‘ 

Sahih al Bukhari 3768

De profeet ‎ﷺ tekende vier lijnen op de grond en zei: 

“De beste vrouwen van het paradijs zijn vier:

  • Khadija bint Khuwaylid (zijn vrouw) 
  • Fatimah bint Mohammed
  • Maryam bint Imraan
  • Aasiya Bint Moezahim.” 

Musnad Ahmad 2668, Sahieh verklaard door Shaykh Muqbil.

Mujahid zei: 

‘Ibn ‘Abbaas (moge Allaah tevreden met hem zijn) werd ‘de zee’ genoemd vanwege zijn vele kennis.’ 

Taariekh Baghdaad 1/174

De profeet zei over 

‘Abdullaah ibn ‘Abbaas: ‘O Allaah, schenk hem Fiqh (begrip) in de religie.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘De Troon (van Allaah) schudde vanwege de dood van Sa’d ibn Mu’adh.’

Bukhari en Muslim