Hartverzachters

Hadith, Overig

De profeet ‎ﷺ zei: Allaah zegt: 

“O zoon van Adam. Sta op naar Mij en Ik loop naar jou. Loop naar Mij en Ik ren naar jou.” 

Overgeleverd door Imaam Ahmad en Sahieh verklaard door Al Albaani in Sahieh at-Targhieb 3/223

De profeet ﷺ zei: 

‘Niemand van jullie gelooft totdat ik geliefder bij hem ben dan zijn vader, zijn kinderen en alle mensen.’ 

Sahih al Bukhari

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Wie vergiffenis vraagt voor de gelovige mannen en vrouwen, Allaah schrijft voor hem met elke gelovige man en vrouw één hasana.’

Sahieh verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Niemand van jullie zal gered worden door zijn daden.’ Zij zeiden: ‘U ook niet, o boodschapper van Allaah?’ Hij zei: ‘Zelfs ik niet, behalve als Allaah mij bedekt met Zijn Barmhartigheid.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei:

Voorwaar, een gelovige is voor een andere gelovige als een gebouw, zij houden elkaar vast.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

Toen Allaah de schepping had geschapen, schreef Hij in Zijn boek dat bij Hem is boven Zijn troon: Voorwaar, Mijn Barmhartigheid wint het van mijn Woede.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei:

Toen Allaah de schepping had geschapen, schreef Hij in Zijn boek dat bij Hem is boven Zijn troon: Voorwaar, Mijn Barmhartigheid wint het van mijn Woede.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Een gelovige is de spiegel van zijn broeder. Een gelovige is de broeder van een gelovige, hij voorkomt dat hij verliest en beschermt hem van achteren.’

Sunan Abu Dawud, Hassan verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Als jullie wisten wat ik wist, dan zouden jullie weinig lachen en veel huilen.’ 

Ahmad, Sahih verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Rijkdom is niet het bezitten van vele wereldse genietingen, maar rijkdom is het hebben van een rijke ziel.’

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zei: 

‘Niemand van jullie gelooft totdat ik geliefder bij hem ben dan zijn vader, zijn kinderen en alle mensen.’

Sahih al Bukhari

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Heb voor de mensen lief wat jij voor jouzelf liefhebt, dan ben jij een moslim.’ 

Tirmidhi 2305, Hassan verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘O mensen! Laat jullie daden zuiver zijn (voor Allaah alleen), want Allaah de Verhevene accepteert alleen daden die zuiver voor Hem zijn.’ 

Overgeleverd door al Bazzaar, Sahieh verklaard door Shaykh al Albaani (silsala sahiha 2764)

De profeet ‎ﷺ zei:

‘Waarlijk, grootste beloningen zijn bij grootste beproevingen. Als Allaah van een volk houdt, beproeft hij hen. Wie tevreden is, zal tevredenheid verkrijgen, en wie ontevreden is, zal ontevredenheid krijgen.’ 

Tirmidhi, 2396, Hassan verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Waarlijk, Allaah kijkt niet naar jullie lichamen en ook niet naar jullie uiterlijk, maar hij kijkt naar jullie harten en daden.’ 

Overgeleverd door Imaam Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Er is geen ramp die een moslim treft of Allaah haalt daarmee zijn zonden weg. Zelfs het doorntje waardoor hij wordt gestoken.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Er is geen moslim die wordt getroffen door pijn, een doorntje of meer dan dat, behalve dat Allaah hiermee zijn zonden weghaalt, net zoals een boom haar bladeren laat vallen.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Degene die ervan houdt om Allaah te ontmoeten, Allaah houdt ervan om hem te ontmoeten. Degene die het haat om Allaah te ontmoeten, Allaah haat het om hem te ontmoeten.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei:

Wie drie zaken heeft zal de zoetheid van het geloof proeven: dat Allaah en Zijn Profeet geliefder bij hem zijn dan alles daarnaast, dat hij van een persoon houdt, hij houdt niet van hem slechts omwille van Allaah, en dat hij het haat om weer in ongeloof te vervallen zoals hij het haat om in het Hellevuur geworpen te worden.’ 

Bukhari en Muslim

Ibn Mas’ud zei: ‘Ik vroeg aan de profeet ‎ﷺ: ‘Welke daden zijn het meest geliefd bij Allaah?’ Hij zei: ‘Bidden op tijd.’ Ik zei: ‘En daarna?’ Hij zei: ‘Jihaad omwille van Allaah.’ En als ik hem om meer had gevraagd dan had hij mij meer gegeven.’

Bukhari en Muslim

De Profeet ‎ﷺ zei: 

‘Als de zoon van Adam een vallei van goud had, dan zou hij ervan houden om twee valleien te hebben, en niets zal zijn mond vullen behalve zand. En Allaah vergeeft degene die berouw heeft getoond.’ 

Bukhari en Muslim

Ibn Mas’ud zei: ‘Ik vroeg aan de profeet ‎ﷺ: ‘Welke zonde is het ergst bij Allaah?’ Hij zei: ‘Dat jij een deelgenoot aan Allaah toekent terwijl Hij jou heeft geschapen.’ Ik zei: ‘Waarlijk, dat is zeker erg.’ En toen zei ik: ‘Welke daarna?’  Hij zei: ‘Dat je jouw kind doodt uit angst dat hij met jou mee eet.’ Ik zei: ‘Welke daarna?’ Hij zei: ‘Dat jij overspel pleegt met de vrouw van jouw buurman.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ werd gevraagd: ‘Welke daden zijn het beste?’ Hij zei: ‘Het geloven in Allaah en in Zijn boodschapper.‘ Hij werd gevraagd: ‘En wat daarna?’ Hij zei: ‘Jihaad omwille van Allaah.’ Er werd gezegd:  ‘En daarna?’ Hij zei: ‘Een zondeloze Hadj.’

Bukhari en Muslim