Vraag

80. Welke namen zijn in de islam niet toegestaan, maar komen wel vaak voor? Is er een site of pagina met een overzicht hiervan?

Antwoord

Ik ken niet een directe overzicht, maar alle islamitische namen en goede namen zijn toegestaan. Wat niet mag zijn namen waarmee iemand anders dan Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى wordt aanbeden. Wat je soms nog steeds hoort is 3bdunabi (dienaar van de profeet ﷺ), dat mag niet. Enige onderscheid wordt gemaakt voor Abdumutallib, omdat dat figuurlijk is en iets anders betekent. Ook mogen het geen namen zijn die typisch zijn voor de kuffaar, of namen met een slechte betekenis. Voor de rest zijn Islamitische en Arabische namen duidelijk. Wie weet komt hier in de toekomst een goed boek over. Wat niet toegestaan is, zijn dus namen die speciaal voor de kuffaar zijn en namen die bid3a of shirk bevatten.