191. Wat is het profijt om te weten of een surah mekkaans of medinaans is?

Quran

Je hebt er veel aan om te weten of een surah mekkiyah is of medaniyah. Allereerst weet je dan wanneer de surah is neergedaald. Een surah die mekkiyah is voor de hijra neergedaald (al is het neergedaald in Medina) en medaniyah is na de hijra (al is de surah neergedaald in Mekka). Je weet dan welke surah eerder is neergedaald en welke later. En dat is heel belangrijk wanneer je een ayah moet gebruiken ten koste van een andere. Dus je begrijpt de ayah en de context beter.

Verder hebben beide een ander onderwerp. Je zult bijvoorbeeld geen mekkiyah ayah vinden die gaat over de munafiqien. De medaniyah ayats gaan vaak over fiqh etc. Het is een hele mooie wetenschap van de tafsier wetenschappen en een van de grootste voordelen is dat je weet welke ayah er als laatste is neergedaald bij het gebruik van meerdere ayaat.