Vraag

288. Alles wat in het water en aan land leeft, inclusief de watervogels zoals eenden, ganzen en dergelijke, is Halaal zoals hierboven genoemd. Maar als zij een natuurlijke dood sterven, is het niet Halaal. En hier bestaat geen meningsverschil over onder de geleerden. Hetgeen hier van belang is, is dat het op de juiste wijze wordt geslacht.” (Sharh ul-Mahdhab, boekdeel 9, blz. 35). Klopt dit?

Antwoord

Dit klopt maar niet voor vissen, die zijn altijd halaal. Voor watervogels klopt het wel.