Het gebed

Reminders

Ibn Mas’ud رضي الله عنه zei:

‘Zolang jij in het gebed bent, klop jij aan op de deur van de Koning, en voor degene die vaak klopt zal bijna geopend worden.

Ibn Abi Shaybah 8441

Shaykh Ibn Baaz رحمه الله zei:

‘Het verwaarlozen en niet op tijd bidden van het Fadjr gebed is van de grote zonden en van de daden van de munafiqien.’

Majmu’ 4/425

Shaykh al Islaam ibn Taymiyyah zei:

‘De verlater van het gebed is veel erger dan de dief, de overspelpleger, de alcoholist en de drugsgebruiker.’

Majmu’ al Fatawa

Shaykh ibn ‘Uthaymien رحمه الله zei: 

‘De persoon die niet bidt, zijn vasten wordt niet geaccepteerd, zijn Zakat ook niet, zijn Hadj ook niet en ook geen andere vormen van aanbidding, omdat degene die niet bidt een Kaafir (ongelovige) is, en van een Kaafir worden geen aanbiddingen geaccepteerd.’ 

Fatawa Noer ‘ala Darb 7/177