Stelregel: “De waarheid wordt niet gekend door personen, maar de personen worden gekend aan de hand van de waarheid.”

Uitspraken

Vraag:

Moge Allaah goed voor u zijn, wat betekent de volgende stelregel: “De waarheid wordt niet gekend door personen, maar de personen worden gekend aan de hand van de waarheid.”?

Antwoord:

De betekenis ervan is dat wij niet zomaar (personen) volgen, het volgen kan berust zijn op een fout, (de persoon) die zich heeft ingespannen (en tot een oordeel gekomen is) kan het fout hebben, de spreker kan het fout hebben.

Wij nemen niet de uitspraak van iemand en zeggen dat dit de waarheid is, (enkel) omdat die persoon goed is en een geleerde is en omdat hij godvrezend is. Wij zeggen dit niet, want hij is niet onfeilbaar: hij kan fouten maken. Wij kennen de personen aan de hand van de waarheid (die zij verkondigen).

Degene die kennis hebben, zij nemen (de uitspraken) aan de hand van het bewijs, dat is waardoor zij als geleerde gekend worden. Echter degenen die geen aandacht besteden aan het bewijs, zij zijn geen personen van begrip en zij zijn geen personen van kennis. Hun uitspraken worden nooit met diens tekortkomingen meteen genomen. (Hun uitspraken) dienen te worden voorgelegd aan het bewijs, als het bewijs (voor hun uitspraken) getuigt, dan is het waarheid. En als deze niet in overeenstemming zijn met het bewijs, dan worden deze verworpen. Echter, als het een (gekwalificeerde) persoon is die zich inspant (in islamitische vraagstukken) en hij begaat een fout, dan wordt hij beloond voor zijn inspanning, maar als hij bewust de fout begaat dan zondigt hij. 

Door al-‘Allaamah Saalih al-Fawzaan

Genomen van Buluugh al-Maraam op 1433-08-20 H