Kennis

Reminders

Ibn al Qayyim رحمه الله zei: 

‘Kennis laat een persoon stijgen in het wereldse en in het Hiernamaals tot een hoogte welke macht en geld en andere zaken niet kunnen doen. Dus kennis laat een eervolle vermeerderen in eer.’

Miftaah daar as Sa’ada

Abu Hurayrah zei:

‘Allaah is met niets beters aanbeden dan met het begrijpen van de religie.’

Ibn ‘Abdulbar, Jaami’ bayaan al ‘ilm

Imaam az Zuhri (de Shaykh van Imaam Maalik en student van de Sahaba) zei: 

‘Het onderwijzen van een Sunnah is beter dan 200 jaar aanbidding.’ 

‘Aqiedat as Salaf wa Ashaab al Hadith 318

Imaam ash Shaafi’ie رحمه الله zei: 

‘Er zit geen goedheid in degene die niet van kennis houdt.’

Taariekh Dimashq 51/407

Imaam ibn Qaasim رحمه الله zei: 

‘Daden verrichten zonder kennis is de weg van de christenen en kennis zonder daden is de weg van de joden.’ 

Haashiyah Thalaathatul Usool blz. 11

Al Hassan al Basri رحمه الله zei: 

‘De kennis van de hypocriet is in zijn tong, en de kennis van de gelovige is in zijn daden.’ 

Zuhd, ibn abi Haatim

Ibn al Qayyim رحمه الله zei:

‘Als kennis zonder daden nuttig was, dan zou Allaah de geleerden van ahl al kitaab (de joden en christenen) niet bekritiseren. En als daden zonder zuiverheid nuttig waren, dan zou Allaah de munafiqien (hypocrieten) niet bekritiseren.’ 

Al Fawaa’id

Imaam Ahmad ibn Hanbal رحمه الله zei:

‘Vertel de Sunnah en discussieer niet omwille daarvan.’

Siyar a’laam annubalaa’

Al ‘Allaamah ibn Sa’die رحمه الله heeft gezegd:

‘Moge Allaah een persoon barmhartig zijn die het geloof helpt te verspreiden al is het met een halve woord!
Waarlijk, vernietiging is slechts in het laten van datgene waar een persoon toe in staat is van het oproepen naar deze Deen!’

Al qawl as-sadied

Shaykh Ibn Uthaymien رحمه الله zei: 

‘Wanneer men in een tijd leeft waarin onwetendheid wijdverspreid is dan is het opdoen van kennis beter dan het verrichten van Jihad. En voor beiden is het hebben van een zuivere intentie een zeer strenge voorwaarde.’

Sharh al Mumti’ 152

Shaykh Abdelrahmaan ibn Qaasim zei رحمه الله: 

‘Kennis opdoen is beter dan het ’s nachts verrichten van gebeden, overdag vasten en het uitgeven van goud en zilver als Sadaqa.’

Haashiyat Usool ath Thalatha

Mujahid zei:

‘Kennis kan niet worden opgedaan door iemand die zich schaamt of door iemand die hoogmoedig is.’

Sahih al Bukhari

Ibn Taymiyyah رحمه الله zei:

‘De geleerde kent de onwetende omdat hij een onwetende was, en de onwetende kent de geleerde niet omdat hij geen geleerde was.’

Majmu’ al Fatawa 13/253