Een brief aan een jongere die nieuw is in praktiseren

Uitspraken

In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle.

Assalaamoe alaykoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe, vervolgens:

Ik feliciteer jou met het verkrijgen van succes in het verrichten van berouw en het terugkeren naar Allaah. Dit is waarlijk een grote gunst; weinigen wordt dit gegeven en velen worden ervan weerhouden. Ik vraag Allaah dat Hij ons allen berouwvol laat terugkeren naar Hem vertrouwend op Hem.

Mijn edele broeder:

De term al-iltizaam in de bekende hedendaagse betekenis is een nieuwe term. Die niet bekend is in het Boek (d.w.z. de Qor-aan), de Soennah of de uitspraken van de Salaf daarom heb ik het verlaten voor een wettelijke naam (al-istiqaamah) die beter is en een betere betekenis heeft.

Voorwaar het geleid worden naar het praktiseren in ons hedendaags begrip betekent dat een persoon die tekort schiet in de rechten van zijn Heer; veel van de verplichtingen latend, veel van de zonden en overtredingen plegend zoals het scheren van de baard, zijn kleren onder de enkels dragen, roken, gezang beluisteren, tekortkomingen in het [aanwezig zijn tijdens het] gezamenlijk gebed, en misschien tekortkoming in de gebeden of sommige daarvan.

En als hij praktiseert [en dan] zijn kleding inkort, zijn baard laat, waakt over het gezamenlijk en vrijwillig gebed en degene die zich op deze weg bevinden vergezelt. Zonder twijfel dat het succes naar het vasthouden aan de profetische leiding in kleding en uiterlijk en het waken over het gebed dat van de grootste gunsten van onze Heer voor Zijn dienaren zijn, maar..

Er zijn zaken die van groot belang zijn en desondanks zijn velen onachtzaam. Daarom vind ik het een kans om jou erop te attenderen zodat het praktiseren hetgeen waar jouw Heer van houdt en tevreden mee is.

1. Het praktiseren moet zijn op hetgeen waarmee Allaah Zijn dienaren heeft bevolen. Zoals de Verhevene zegt:

􏰂􏰂􏰂􏰂􏰆􏰆 􏰅􏰅􏰅􏰂فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ‘Wees standvastig zoals je bent bevolen.’ 11: 112

En vanwege dit moet jij weten wat Allaah en Zijn Boodschapper ‎ﷺ jou bevolen hebben zodat jij hierop standvastig kunt zijn. Dit betekent dat jij jouw religie moet leren en haar oordelen moet kennen.

‘Met wie Allaah het goede voor heeft, schenkt Hij begrip van de religie.’

  1. Het belangrijkste dat Allaah voor jou verplicht heeft gesteld is het monotheïsme; dat jij Hem alleen aanbidt in alle vormen van aanbidding zoals doe’a (smeekbedes), isti’aadha (toevlucht zoeken), istighaathah (redding zoeken), rajaa’ (hoop), tawakoel (vertrouwen), dhabh (slachten), nadhr (belofte) en andere vormen van aanbidding zowel uiterlijk als innerlijk, in woord of daad.Het monotheïsme heeft vele vertakkingen dus je moet er veel aandacht aan schenken door het te leren en te begrijpen. En het beste wat is geschreven over het monotheïsme in aanbidding is Kitaab at-Tawhied (het boek van monotheïsme) door shaych-al-Islaam Mohammed ibn AbdoelWahhaab ‏رحمه الله.
  2. Het belangrijkste dat Allaah jou verboden heeft is het toekennen van deelgenoten aan Hem door wat van de aanbiddingen aan iets anders dan Hem te richten. Dus degene die iets van de aanbidding aan een ander dan Hem richt, zoals naar een engel of een boodschapper en wie minder dan hen is, treedt uit de religie van Islaam en als hij Allaah zo treft dan treft hij Hem op de grootste zonde die niet wordt vergeven -en de toevlucht wordt gezocht bij Allaah-. Allaah, de Verhevene zegt:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ‘Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles, aan Wie Hij wil.‘ 4: 48

En weet dat deze shirk (afgoderij) nog steeds wijdverspreid is in de islamitische landen vanwege het weinig attenderen hierop, het grote aantal oproepers ernaar en verspreiders ervan en aan Allaah vragen wij om hulp.

4. Herinner je dat deze gemeenschap verdeeld zal raken in 73 groeperingen, allen zijn in het hellevuur behalve één zoals authentiek overgeleverd is door de profeet ‎ﷺ. Let er op dat je van de geredde groep bent en weet dat alle groepen beweren dat zij de geredde groep zijn en allen halen zij als bewijsvoering verzen uit de edele Qor-aan en overleveringen uit de profetische Soennah.

Maar de ware geredde groep is de groep die zich vasthoudt aan de Qor-aan, de Soennah en de methodologie van de sahaba (metgezellen van de Profeet) رضي الله عنهم. Dit is omdat de profeet ‎ﷺ zei over de geredde groep:

‘…degene die op hetzelfde is als waar ik en mijn metgezellen op zijn.’

Dit is de weegschaal die van jou de ramp van verwarring en onzekerheid weghaalt bij de tegenstrijdige uitspraken.

  1. Je zult sommige ‘praktiserende’ jongeren slecht horen spreken over de regeringsleiders en zichzelf bezighouden met hun tekortkomingen en fouten, het opstoken van harten tegen hen en dan met name de Saudische regering -moge Allaah hen succes schenken-. Weet dat dit slecht is en dat dit leidt naar slechte consequenties. En hierover zijn er uitspraken van de profeet ‎ﷺ, de uitspraken van de metgezellen, de vrome voorgangers en de opvoedende geleerden en tot de laatste van hen behoren de shaykh AbdoelAziez ibn Baaz, shaykh Saalih ibn al-‘Oethaymien moge Allah hen erg genadig zijn.
  2. Je zult horen dat sommige ‘praktiserende’ jongeren slecht spreken over de grote geleerden onder het mom van dat zij geleerden van de regeringsleiders zijn en hen vleien, dat zij niet de waarheid sterk uitspreken en dat zij niet spreken over de grote zaken die de oemmah aangaat en dat soort eigenschappen die afkeer van hen laat krijgen.Dus weet dat dit van de grootste slechtheden is. De geleerden worden niet genoemd behalve met goedheid en er wordt niet slecht over hen gedacht want het bekritiseren van hen verjaagt mensen van hen en van hun kennis en daardoor komt het kwaad, dit omdat de gemeenschap niet zonder haar geleerden kan in het kennen van hun religie. Dus als de gemeenschap haar geleerden haat dan zal zij worden geleid door de onwetenden die groot verderf verrichten.
  3. Veel van de jongeren hebben jihadistische ideeën en zonder twijfel is de jihad (strijden omwille van Allaah) van de grootste aanbiddingen en van de beste goede daden en het is het hoogtepunt van de Islaam, maar strijden heeft net als andere aanbiddingen te maken met het in staat zijn daartoe. De Verhevene zegt :

􏰀􏰀􏰀􏰀 فاتقوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 􏰆􏰆􏰆􏰆 􏰄􏰄􏰄􏰄 􏰏􏰏􏰏􏰏􏰂􏰂􏰂􏰂 􏰂􏰂􏰂􏰂‘En vrees Allaah zover jullie kunnen.‘ 64: 16

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ‘Allaah belast een ziel niet behalve met hetgeen waar zij in staat is.‘ 2: 286

En de oemmah leeft vandaag in een situatie van religieuze, morele, economische en militaire zwakte -wat niet vermeerderd kan- en heeft last van opsplitsingen en meningsverschillen waardoor het daarin als voorbeeld wordt genoemd. Terwijl haar vijand de middelen hebben tot militaire, economische en andere krachten.

En Allaah ‎ﷻ heeft Zijn dienaren overwinning beloofd als zij Hem (zijn religie) laten overwinnen en desondanks heeft Hij bevolen om de middelen voor overwinning in acht te nemen en Hij zei:

‘En brengt wat jullie kunnen aan kracht bij elkaar en van strijdrossen, waarmee jullie de vijanden van Allah en jullie vijanden angst aanjagen.’ 8: 60

Dus: zaaien de wapens van de moslims vandaag de dag angst in de harten van de vijand? Verre van! omdat wij afhankelijk van hen zijn in wapens zoals wij afhankelijk van hen zijn in veel levenszaken en zij verkopen ons iets niet totdat zij weten dat het hen niet schaadt. Dus het aanzetten van de jongeren tot jihaad waarvan de voorwaarden niet compleet zijn is slechts verderf op de oemma want het zal tegenstrijdig zijn aan het bevel van Allaah en het bevel van Zijn boodschapper ‎ﷺ.

  1. Je zult in de islamitische winkels veel cassettebandjes vinden die aandacht geven aan verhaaltjes, andere aan anashied die zij ‘islamitische anashied’ noemen, andere die spreken over het verklaren van dromen en video’s met islamitische theater en toneelspel. Al deze soorten zijn niet van de leiding van de vrome voorgangers, sterker nog zij hebben het ontkend, gekleineerd en sterk bekritiseerd. Zij stonden het luisteren naar gedichten toe die vrij zijn van hetgeen verboden is -en dat zijn er veel-. Hiertoe behoort dat er geen zang mag zijn volgens de muziekregels.
  2. Veel uitnodigende groeperingen verspreiden zich en velen daarvan zijn soefies die onwetendheid tussen de moslims verspreiden. Dit omdat zij een onwetend persoon nemen en met hem dagen, weken of maanden de wereld afreizen. Hij nodigt uit naar Allaah, zoals zij dit beweren, terwijl hij niks weet over de religie.En andere opruiende politieke [groeperingen]: zij zijn de kleinkinderen van de khawaaridj en hun volgers. Zij voeden de jongeren op met een geheime opvoeding door middel van zittingen hiervoor. Zij komen samen in zittingen op het platteland en dergelijke en elke groep heeft een leider of opvoeder die hen influistert en gebiedt en verbiedt. Hij beloont degene die hem gehoorzaamt en bestraft degene die hem ongehoorzaam is. Hun leden hebben zich geïsoleerd van hun familie en hun gemeenschap; helemaal in de eerste jaren van volwassenheid. Hij is onder hun leiding. Zij sturen hem naar waar zij willen.Dus pas op voor deze groeperingen, wees standvastig in jouw religie en wees goed tegenover jouw ouders en familie, verricht het gebed, aanbid jouw Heer, doe kennis op, hou je aan het gehoorzamen van de mensen van gezag in het goede, pas op voor elke geheime onduidelijke zitting en programma’s die niet worden goedgekeurd door de natuurlijke aanleg.

10. Ik adviseer je om je aandacht te richten op de grote geleerden van de oemmah, zoals de algemene moefti van Saoedi-Arabië, de grote geleerde Abdullah al-Ghoedayyaan, de grote geleerde Saalih al-Loehaidaan, de grote geleerde Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan en anderen zoals hen van de geleerden van Ahloes-Soennah.

Pas op voor ideologische audio’s die uitgebracht worden door velen die bekend staan als uitnodigers van de wederopleving, zij die zich veel inmengen in politieke en ideologische zaken onder het mom van begrijpen van de actuele zaken. Kennis is bij hen weinig en schade hierin is groot.

Tot slot:

Ik vraag Allaah om jou en mij succes en standvastigheid te geven, en leiding naar het pad van de waarheid en juistheid. Zoals ik Hem ook vraag om de leiders van de moslim succes te schenken in het bereiken van hetgeen waar Hij van houdt en waar Hij tevreden mee is. Dat Hij eer schenkt aan de Islaam en de moslims, en om shirk (afgoderij) en zijn aanhangers te vernederen. Dat Hij de overwinning schenkt aan de soennah en haar licht laat zegevieren, en de innovaties en de uitnodigers daarvan vernietigt. Waarlijk Hij hoort en geeft gehoor aan iedereen.

Was salaamoe alaykoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh

Jouw broeder die van jou houdt: ‘Ali ibn Yahya al-Haddaadi

Bron: http://www.haddady.com/ra_page_views.php?id=224