Jouw plicht in de Ramadan

Geen categorie

Shaykh ibn ‘Uthaymien رحمه الله zei:

‘En het is specifiek voor de vastende verplicht, en voor iedere moslim in het algemeen, om alles te vermijden wat Allaah verboden heeft verklaard. Zoals het verlaten van de verplichtingen en het laks zijn daarin, en het verrichten van de verboden zaken. Het is verplicht voor hem om zijn gebed op tijd te onderhouden en te verrichten in gemeenschap, en het is verplicht voor hem om leugens, roddelen, namima (opstokerij), bedrog en onrechtvaardigheid jegens de schepping te vermijden.’

Fatawa Noer ‘ala Darb 7/181