Overleveringen omtrent het maken van portretten

Hadith, Overig

De profeet ﷺ zei:

‘Waarlijk, de Engelen treden geen huis binnen waarin zich een hond of een afbeelding bevindt.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ had afgesproken met (de Engel) Jibriel waarop Jibriel zei:

‘Wij gaan geen huis naar binnen waarin een afbeelding of een hond is.’

Sahih al Bukhari 3227

De profeet ﷺ zei:

‘Waarlijk, degene die deze afbeeldingen maken zullen gemarteld worden op de dag des Oordeels. Er zal tegen hen gezegd worden: ’Laat datgene wat jullie hebben geschapen leven!’

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zei:

‘Elke illustrator is in het vuur. Er wordt voor hem bij elke illustratie een ziel geschapen waarmee hij gemarteld wordt in Jahannam (het hellevuur).’

Bukhari 2225, Muslim 2210