Het afkeuren van zonden

Hadith, Overig

De profeet ‎ﷺ zei: ‘Als een zonde wordt gepleegd op aarde dan is degene die erbij aanwezig was, maar het haatte – een andere keer zei hij: afkeurde – als degene die afwezig was. En degene die afwezig was, maar tevreden daarover was, hij is als degene die erbij aanwezig was.’ Sunan Abi Dawud 4346, Hassan verklaard door Shaykh al Albaani