Hanbali Fiqh: Te lang bidden als Imaam

Uitspraken

Shaykh ‘Abdullaah ibn ‘Aqiel رحمه الله zei:

‘Te lang bidden is het toebrengen van schade aan degene die achter de Imaam bidden en tekortschieten (nalatig zijn) met betrekking tot het recht van Allaah de Verhevene op dit gebed.’

Idraak al Mutaalib 99