Jaag de jongeren niet weg met slechte manieren en onderlinge problemen

Reminders

Shaykh ibn Uthaymien رحمه الله zei:

“Je ziet (soms) een jongeman die begint met praktiseren, ervan uitgaande dat het geloof goedheid, leiding, geen problemen en het hebben van een rustig hart inhoudt.

Daarna ziet hij wat hij ziet tussen de praktiserenden aan felle meningsverschillen, nijd en haat waardoor hij het praktiseren laat omdat hij niet heeft gevonden wat hij zocht!”

Sharh al Arba’ien an-nawawiyah, blz. 32.