HADITH

Het afkeuren van zonden

Het afkeuren van zonden

De profeet ‎ﷺ zei: 'Als een zonde wordt gepleegd op aarde dan is degene die erbij aanwezig was, maar het haatte - een andere keer zei hij: afkeurde - als degene die afwezig was. En degene die afwezig was, maar tevreden daarover was, hij is als degene die erbij...

Doe mensen geen onrecht aan

Doe mensen geen onrecht aan

De profeet ‎ﷺ zei: 'Waarlijk, Allaah bestraft degenen die de mensen in deze wereld bestraffen.' Sahih Muslim

Pas op voor vermoedens

Pas op voor vermoedens

De profeet ‎ﷺ zei: 'Pas op voor vermoedens, want vermoedens zijn de meest leugenachtige woorden!' Bukhari en Muslim

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid

De profeet ‎ﷺ heeft gezegd: 'Er is geen gehoorzaamheid (aan iemand) in het ongehoorzamen van Allaah. Gehoorzaamheid is slechts in het goede.' Bukhari en Muslim

De maand Muharram

De maand Muharram

De profeet ‎ﷺ zei: 'Het beste vasten na de maand Ramadaan is (het vasten van) de maand van Allaah Muharram. En het beste gebed na het verplichte is het gebed in de nacht.' Abu Dawud, Sahieh verklaard door Shaykh al Albaani

De koning der koningen is Allaah

De koning der koningen is Allaah

De profeet ‎ﷺ zei: 'Allaah zal de aarde grijpen en de hemelen vouwen met Zijn Rechter(hand) en daarna zeggen: 'Ik ben de Koning, waar zijn de wereldse koningen?' Bukhari en Muslim

Degene die op zijn geschenk terugkomt

Degene die op zijn geschenk terugkomt

De profeet ‎ﷺ zei: 'Degene die op zijn geschenk terugkomt (oftewel: het terug wil ontvangen) is als een hond die op zijn eigen kots terugkomt.' Sahih al Bukhari 2623

Bestraffen met vuur

Bestraffen met vuur

De profeet ‎ﷺ zei: 'Niemand mag met vuur bestraffen behalve Allaah.' Sahieh al Bukhari 2955

Doof het vuur in de nacht

Doof het vuur in de nacht

Er brak op een nacht brand uit in een huis in Medina, terwijl de mensen van het huis erin verbleven. De Profeet ‎ﷺ werd over hen ingelicht en hij zei: 'Waarlijk, dit vuur is een vijand van jullie. Dus als jullie gaan slapen, doof het dan.' Bukhari en Muslim