Uitspraken

Het van nut zijn voor de overledene

Het van nut zijn voor de overledene

Shaykh Ibn Baaz رحمه الله zei: 'Het reciteren van de Koran, met de intentie dat de hasanaat voor de dode zijn heeft geen bewijs, en bereikt de overledene niet. Wat wel profijtvol voor de overledene is: Dua, 'Umrah, Hadj en Sadaqa geven voor hem. Maar lezen of bidden...

Hanbali Fiqh: De Imaam inhalen in het gebed

Hanbali Fiqh: De Imaam inhalen in het gebed

'Wie opzettelijk buigt, knielt of naar boven gaat vóór de Imaam, voor hem is het verplicht om terug te keren, zodat hij (tegelijk) met de Imaam komt. Als hij weigert terwijl hij hierover kennis heeft en het opzettelijk doet, dan is zijn gebed ongeldig. (Dit) in...

Hanbali Fiqh: Een cadeau weigeren

Hanbali Fiqh: Een cadeau weigeren

'Het weigeren van een cadeau is Makruh, al is het weinig. De Sunnah is om terug te belonen en dua te verrichten.' Daleel at Taalib

Hanbali Fiqh: De voorwaarden van een wali

Hanbali Fiqh: De voorwaarden van een wali

De voorwaarden van een wali: Mannelijkheid;gezond verstand;volwassenheid;vrijheid (dus geen slaaf);dezelfde religie aanhangen;eerlijkheid al is dat alleen in datgene wat zichtbaar is;verstandig zijn en dat houdt in: het (her)kennen van de bedoelingen van het huwelijk....

Hanbali Fiqh: de Iqamah vindt plaats tijdens een vrijwillig gebed

Hanbali Fiqh: de Iqamah vindt plaats tijdens een vrijwillig gebed

Shaykh 'Abdurrahmaan as Sa'di رحمه الله legde uit dat dit vier of vijf situaties kent: De Iqama vindt plaats voordat er met het vrijwillige gebed begonnen is, dit geldt dan niet;men is er al aan begonnen en kan het niet afmaken zonder dat het gezamenlijke gebed aan...

Hanbali Fiqh: Te lang bidden als Imaam

Hanbali Fiqh: Te lang bidden als Imaam

Shaykh 'Abdullaah ibn 'Aqiel رحمه الله zei: 'Te lang bidden is het toebrengen van schade aan degene die achter de Imaam bidden en tekortschieten (nalatig zijn) met betrekking tot het recht van Allaah de Verhevene op dit gebed.' Idraak al Mutaalib 99

Hanbali Fiqh: Mag je praten op het toilet?

Hanbali Fiqh: Mag je praten op het toilet?

Shaykh 'Abdullaah ibn 'Aqiel رحمه الله zei: 'Het (oordeel over) spreken tijdens het toiletteren bestaat uit vier categorieën: het is Haraam, toegestaan, verplicht of afkeurenswaardig. Het is Haraam om de Koran te lezen;het is toegestaan om één of twee woordjes te...

Hanbali Fiqh: Wanneer is Hidjra verplicht?

Hanbali Fiqh: Wanneer is Hidjra verplicht?

'Hidjra is verplicht voor iedereen die niet in staat is om zijn religie te tonen (oftewel onderdrukt is) in een plek waar meestal de wetgeving van kufr en dwalende innovaties zijn.' Daleel at Taalib

Hanbali Fiqh: Het gebed van een vrouw in haar huis

Hanbali Fiqh: Het gebed van een vrouw in haar huis

Shaykh Abdullaah ibn 'Aqiel رحمه الله zei: 'Het gebed van een vrouw in haar huis is beter voor haar. Zelfs (beter) dan (het bidden) in de Haram (Mekka), omdat het bidden in de Haram, haar huis en de moskee gelijk zijn in beloning, dit in tegenstelling tot de moskee...

Hanbali Fiqh: Sujood al Shukr

Hanbali Fiqh: Sujood al Shukr

Sujood al Shukr is aanbevolen bij vernieuwde gunsten of bij verwijdering van bestraffing. Shaykh Abdullaah ibn 'Aqiel zei: 'Het is correct, ook al is het niet richting de Qibla, en de sujood is correct, ook al is het zonder Wudu.' Idraak al Mutaalib 93/95

Is het opheffen van de handen tijdens elke dua geoorloofd?

Is het opheffen van de handen tijdens elke dua geoorloofd?

Vraag: Is het opheffen van de handen tijdens elke dua geoorloofd? Antwoord: Dit is onder te verdelen in drie categorieën: 1) datgene waarin het opheffen van de handen is overgeleverd;2) datgene waarin het opheffen van de handen niet is overgeleverd;3) datgene waarover...