Reminders

Twee gunsten

Twee gunsten

Mujahid (student van de sahaba) zei: 'Ik weet niet welke twee van de gunsten groter is op mij: dat Hij mij heeft geleid naar de islaam, of dat Hij mij heeft behoed voor deze begeerten.' Sunan ad Daarimi

Zorg voor een goede omgeving

Zorg voor een goede omgeving

Ibn Mas'ud (de vriend van de profeet ‎ﷺ) zei: 'Je moet met niemand omgaan behalve wie je helpt in het gedenken van Allaah.' Al Zuhd 146

Ik weet het niet

Ik weet het niet

Ibn Wahb zei: 'Als wij van (Imaam) Maalik 'ik weet het niet' zouden opschrijven dan hadden we de borden (kunnen) vullen.' Jaami' Bayaan al 'ilm wa fadlih

Hou je vast aan de Sunnah en verlaat de groeperingen

Hou je vast aan de Sunnah en verlaat de groeperingen

Shaykh Ibn Uthaymien رحمه الله zei: 'Waarlijk deze groeperingen hebben de Ummah opgesplitst, en hebben vijandschap (tussen haar leden) veroorzaakt totdat de ene van hen naar de ander kijkt met een blik alsof het een verre vijand is. Terwijl zij allen moslims zijn,...

De beste vrouw van de profeet ﷺ

De beste vrouw van de profeet ﷺ

Ibn kathier رحمه الله zei: 'Er is meningsverschil (onder de geleerden) welke van de twee beter is. Zij (oftewel Khadiejah) of 'Aaisha -رضي الله عنهما-. Veel geleerden hebben Khadiejah als beter beschouwd, en zij is gestorven voor de Hidjrah.' Al Foesoel...

De vrouwen van de Profeet ‎ﷺ die na hem hebben geleefd

De vrouwen van de Profeet ‎ﷺ die na hem hebben geleefd

Shaykh ibn 'Uthaymien رحمه الله zei: Zijn vrouwen (oftewel van de Profeet ‎ﷺ) waren er negen toen hij stierf en hun volgorde volgens hun sterfdatum is als volgt: Zaynab bint Jahsh, gestorven in het jaar 20;Oem Habiba bint Abi Sufyan, gestorven in het jaar 44;Hafsa...

Huilen uit liefde voor Allaah

Huilen uit liefde voor Allaah

Profeet Sho'ayb was blind. Het is overgeleverd dat hij gehuild had uit liefde voor Allah totdat hij blind was geworden, waarna Allaah hem zijn zicht teruggaf. Ibn Kathir -Al Bidaya wa Nihaya 1/434

Het berouw van een dief

Het berouw van een dief

Al Imaam ad-Dhahabi رحمه الله zei: “En het berouw van een dief is niet nuttig voor hem totdat hij datgene wat hij gestolen heeft teruggeeft, en als hij blut is dan moet hij de eigenaar van het geld om kwijtschelding vragen.” Al Kabaa’ir (de grote zonden)...

Lach mensen niet uit en kraak hen niet af

Ibn al Qayyim رحمه الله zei: 'Wie mensen uitlacht, zal uitgelachen worden. Wie zijn broeder afkraakt om een zonde, zal er mee beproefd worden, zonder twijfel.' الفروسية 446