Reminders

Het verspillen van tijd

Het verspillen van tijd

Ibn al Qayyim zei: 'Het verspillen van tijd is erger dan de dood. Want het verspillen van tijd snijdt jou af van Allaah en het Hiernamaals. En de dood snijdt jou (slechts) af van het wereldse en haar mensen.' Al Fawaa'id 91

Kan jij hierop geduldig zijn?

Kan jij hierop geduldig zijn?

Ibn Rajab zei: 'Er zou een vuur voor 'Umar Ibn Al Khattaab worden aangestoken waarop hij zijn handen dichtbij het vuur zou plaatsen en zeggen: 'O zoon van al Khattaab, kan jij hierop geduldig zijn?' At Tagwief min an Naar

Ben jij voorbereid?

Ben jij voorbereid?

Imaam 'Ali ibn Abi Taalib zei: 'Vandaag daden en geen afrekening, morgen afrekening en geen daden.' Imaam Ahmad in az Zuhd

Pas op voor Sihr

Pas op voor Sihr

Shaykh ibn Baaz zei: 'Sihr (tovenarij) is Kufr (ongeloof) omdat je het niet kan bereiken behalve met Kufr.' Majmu' Fatawa 119

De verplichting voor de onwetende

De verplichting voor de onwetende

Shaykh Fawzaan رحمه الله zei: 'De verplichting voor de onwetende is om niet te praten, te zwijgen, Allaah te vrezen en niet te spreken zonder kennis.' Fatawa Ash Shar'iyyah, blz. 79

Zonden zijn wonden

Zonden zijn wonden

Ibn al Qayyim رحمه الله zei: 'Zonden zijn wonden en wellicht dat een wond dodelijk kan zijn.' Al Fawaa'id

Geheim of in het openbaar berouw tonen?

Geheim of in het openbaar berouw tonen?

Imaam Maymun ibn Mirhaan رحمه الله zei: 'Wie in het geheim slecht is geweest moet in het geheim berouw (tawbah) verrichten. En wie in het openbaar slecht is geweest dient in het openbaar berouw te tonen.' Hilyat al Awliyaa' 4989

Het volgen van de profeet ‎ﷺ

Het volgen van de profeet ‎ﷺ

Shaykh Hammaad al Ansari رحمه الله zei: 'Het volgen van de profeet ‎ﷺ is net zo verplicht als het aanbidden van Allaah, omdat het volgen van de Profeet ‎ﷺ een gehoorzaamheid aan Allaah is en een aanbidding.' Tafsier Surah al Fatiha 42

Dienaren door wie landen opbloeien

Dienaren door wie landen opbloeien

Al Fudayl ibn 'Iyyaad zei: 'Waarlijk, Allaah heeft dienaren door wie landen opbloeien, en dat zijn ahlussunnah.' Al Ibaanah as Sughra

Zuhd

Zuhd

Ibn al Qayyim رحمه الله zei: 'Zuhd (ascetisme) is niet dat jij het wereldse verwijdert van jouw hand terwijl het in jouw hart is, Zuhd is slechts dat je het verwijdert van jouw hart terwijl het in jouw hand is.' Tarieq al Hijratain