Ramadan/vasten

Vasten en Ramadan

Vasten en Ramadan

De profeet ‎ﷺ noemde (de maand) Ramadan en zei:  ‘Vast niet totdat jullie de maansikkel zien en beëindig de maand niet totdat jullie hem zien. En indien het voor jullie onzichtbaar is, schat het dan in.’  Bukhari en Muslim De profeet ﷺ heeft gezegd: ...

De maand Muharram

De maand Muharram

De profeet ‎ﷺ zei: 'Het beste vasten na de maand Ramadaan is (het vasten van) de maand van Allaah Muharram. En het beste gebed na het verplichte is het gebed in de nacht.' Abu Dawud, Sahieh verklaard door Shaykh al Albaani