Overig

Eerlijkheid in de opvoeding

Eerlijkheid in de opvoeding

De profeet ‎ﷺ heeft gezegd: 'Vrees Allaah en wees eerlijk (in de behandeling) tussen jullie kinderen.' Bukhari en Muslim

Tatoeages, epileren en het slijpen van de tanden

Tatoeages, epileren en het slijpen van de tanden

De profeet ‎ﷺ zei: 'Moge Allaah de tatoeërster en degene die getatoeëerd wordt vervloeken, en de vrouwen die epileren, en de vrouwen die hun tanden laten slijpen. Degenen die de schepping van Allaah veranderen.' Bukhari en Muslim

Zelfmoord

Zelfmoord

De profeet ‎ﷺ heeft gezegd: 'Wie zichzelf met iets vermoord in de dunya, die wordt daarmee gemarteld op de Dag des Oordeels. En wie een gelovige vervloekt, het is alsof hij hem heeft vermoord.' Bukhari en Muslim

Grootste beproevingen

Grootste beproevingen

De profeet ‎ﷺ zei: 'Waarlijk, grootste beloningen zijn bij grootste beproevingen. Als Allaah van een volk houdt, beproeft hij hen. Wie tevreden is, zal tevredenheid verkrijgen, en wie ontevreden is, zal ontevredenheid krijgen.' Tirmidhi, 2396, Hassan verklaard door...

Het afkeuren van zonden

Het afkeuren van zonden

De profeet ‎ﷺ zei: 'Als een zonde wordt gepleegd op aarde dan is degene die erbij aanwezig was, maar het haatte - een andere keer zei hij: afkeurde - als degene die afwezig was. En degene die afwezig was, maar tevreden daarover was, hij is als degene die erbij...

Bestraffen met vuur

Bestraffen met vuur

De profeet ‎ﷺ zei: 'Niemand mag met vuur bestraffen behalve Allaah.' Sahieh al Bukhari 2955

Doof het vuur in de nacht

Doof het vuur in de nacht

Er brak op een nacht brand uit in een huis in Medina, terwijl de mensen van het huis erin verbleven. De Profeet ‎ﷺ werd over hen ingelicht en hij zei: 'Waarlijk, dit vuur is een vijand van jullie. Dus als jullie gaan slapen, doof het dan.' Bukhari en Muslim

De hammam

De hammam

De profeet ‎ﷺ zei: 'De Hammam is Haraam voor de vrouwen van mijn Ummah.' Al Haakim, Sahieh verklaard door shaykh al Albaani