Overig

De vrouw die een poes had gemarteld

De vrouw die een poes had gemarteld

De profeet ‎ﷺ zei: ‘Een vrouw had een poes gemarteld totdat die stierf d.m.v. haar op te sluiten, waardoor zij (deze vrouw) naar de Hel is gegaan. Zij gaf (de poes) niet te eten noch te drinken, en zij liet haar ook niet van de insecten op de grond eten.' Bukhari en...

De dunya is vervloekt

De dunya is vervloekt

De profeet ‎ﷺ zei: 'De dunya is vervloekt, wat zich erin bevindt is vervloekt, behalve datgene waarmee het aangezicht van Allaah gezocht wordt.' Overgeleverd door at Tabaraani en Hassan verklaard door Shaykh al Albaani (Sahieh at Targieb 9)

Een (islamitische) maand is 29 of 30 dagen

Een (islamitische) maand is 29 of 30 dagen

De profeet ‎ﷺ heeft gezegd: 'De maand is zo, zo en zo.' Hij bedoelde 30 dagen. En daarna zei hij: 'De maand is zo, zo en zo.' Hij bedoelde 29 dagen. De ene keer 30 en de andere keer 29 (dagen).' Bukhari en Muslim

Het afscheid van Ibraahiem

Het afscheid van Ibraahiem

De profeet ‎ﷺ zei: 'Waarlijk, het oog huilt en het hart is verdrietig, maar wij zeggen niets behalve wat onze Heer tevredenstelt. Wij zijn verdrietig door afscheid van jou te moeten nemen, o Ibraahiem!' Bukhari en Muslim

Waarom een baby huilt bij de geboorte

Waarom een baby huilt bij de geboorte

De profeet ‎ﷺ zei: 'Er is geen kind van Adam (mens) die geboren wordt behalve dat de duivel hem aanraakt wanneer hij wordt geboren waardoor hij huilt door zijn aanraking. Behalve Maryam en haar zoon ('Iesa).' Bukhari en Muslim

Pas op voor onrecht

Pas op voor onrecht

De profeet ‎ﷺ zei: 'Onrecht zal duisternissen zijn op de Dag des Oordeels!' Bukhari en Muslim

De kinderen van de polytheïsten

De kinderen van de polytheïsten

De profeet ‎ﷺ werd gevraagd over de kinderen van de polytheïsten (die zijn gestorven), hij zei: 'Toen Allaah hen had geschapen, wist Hij welke daden zij zouden verrichten.' Bukhari en Muslim

Laat niemand de dood wensen door een ramp

Laat niemand de dood wensen door een ramp

De profeet ‎ﷺ zei: 'Laat niemand de dood wensen door een ramp die is neergedaald. En als hij per se moet wensen, laat hij dan zeggen: 'O Allaah, laat mij leven zolang leven beter voor mij is en laat mij sterven als de dood beter voor mij is.' Bukhari en Muslim

De bestraffing op een volk

De bestraffing op een volk

De profeet ‎ﷺ zei: 'Als Allaah een bestraffing op een volk laat neerdalen, dan raakt het iedereen die zich (onder dat volk) bevindt en daarna worden zij opgewekt naargelang hun daden.' Bukhari en Muslim

Overdrijf niet in het prijzen

Overdrijf niet in het prijzen

De profeet ‎ﷺ hoorde een man een andere man prijzen en hij overdreef hierin, waarop hij zei: 'Jullie hebben de rug van jullie broeder vernietigd (of afgehakt.)' Bukhari en Muslim

Wanneer twee moslims elkaar treffen met hun zwaarden

Wanneer twee moslims elkaar treffen met hun zwaarden

De profeet ‎ﷺ zei: 'Wanneer twee moslims elkaar treffen met hun zwaarden dan is zowel de moordenaar als de vermoorde in het Hellevuur.' Zij zeiden: 'O Boodschapper van Allaah, dit wat de moordenaar betreft, maar wat is de zaak van de vermoorde?' Hij zei: 'Hij was er...

Wie knoflook of uien heeft gegeten

Wie knoflook of uien heeft gegeten

De profeet ‎ﷺ zei: 'Wie knoflook of uien heeft gegeten, laat hem uit de buurt van de moskee blijven en thuis blijven.' Bukhari en Muslim