Vraag

344. Als ik het mij goed herinner heeft Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى handen maar wij mogen hierin geen vergelijking maken omdat het onduidelijk is voor ons hoe dit er uit ziet. Dan is er deze meneer die ontkent dat Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ledematen heeft. Wat zegt onze religie over zij die dit ontkennen?

Antwoord

De asha3ira doen een van de twee dingen zoals hun dichter zij. Elke eigenschap die zou kunnen lijken op een mensen eigenschap verander/verdraai de betekenis daar van of zeg gewoon ik weet het helemaal niet en pleit Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى vrij van het lijken op de mens. En dat laatste moet elke moslim doen (Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى vrijpleiten van het lijken op de mens). Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى zegt in de Quran “Niets is gelijk aan hem en hij is de alhorende en alziende”. Dus als jij zegt Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى lijkt op watvoor manier dan ook op de mensen dan ben je een kaafir (ongelovige). Als je zegt dat die hoedanigheid precies hetzelfde is als die van de mens. Tegelijkertijd zegt Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ook dat hij de alhorende en alziende is. Maar wij zijn ook horende en ziend maar zeker niet alhorend en alziend. Dit lijkt totaal niet op elkaar. Wij weten ook niet precies hoe. Maar de betekenis van dat Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى hoort en ziet dat weten wij wel omdat wij de Arabische taal verstaan en vooral de eerste Arabieren die begrepen dat. De asha3ira doen in het beste geval attafweed. En Attafweed betekent Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ziet en hij hoort. Maar wat betekent Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ziet en hij hoort? Op deze vraag antwoord een ash3ari met “Ik weet het niet”.


Deze redenatie klopt niet. Wij weten wel wat het betekent dat Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى hoort en ziet. Maar hoe hij hoort en hoe hij ziet dat weten wij niet. Je moet attafweed doen op alhaqieqa en niet op alma3na. En de tweede methode, en dat is de meest populaire methode van de asha3ira vandaag de dag, dat is attaweel. Dan zeggen zij bijvoorbeeld Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ziet en Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى hoort die erkennen zij nog wel maar de twee handen van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى zijn uitgestrekt dan zegt een ash3ari dat is metaforisch bedoeld. Daarmee wordt kracht bedoeld. Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى is boven ook dat is volgens hun een metafoor hiermee wordt kracht bedoeld. Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى komt naar beneden ook dat is een metafoor hiermee wordt genade bedoeld zeggen de asha3ira. En dit is filosofisch geratel dat er in is geslopen. Wij herhalen precies wat er staat en de betekenis weten wij wel maar de precieze hoedanigheid weten wij niet. Anders zouden wij zeggen dat de woorden van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى onzin zouden zijn. Dit was een kort antwoord op jouw vraag.