Vraag

357. Is het toegestaan Quran af te spelen op de achtergrond in een restaurant bijvoorbeeld?

Antwoord

In een restaurant hoort het niet omdat men er constant doorheen praat. Quran op de achtergrond is geen probleem op voorwaarde dat mensen er niet doorheen praten. Als zij er wel door heen praten zoals in een restaurant dan kun je beter een gedicht opzetten of vogeltjes geluiden o.i.d.