Vraag

30. Wat is de reden dat rente haram is?

Antwoord

Rente is haram. En niet alleen haram maar het is een van de grootste zondes bij Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى. En het is niet alleen een van de grootste zondes bij Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى maar je verklaart de oorlog aan Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى en zijn profeet ﷺ. Dus maak jullie klaar, bereid jullie voor, voor een oorlog van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى en zijn profeet ﷺ. Dit heeft een aantal redenen. Allereerst is dit rentesysteem een zeer onrechtvaardig systeem. Rente is een systeem wanneer de rijken alleen maar rijker worden en de armen alleen maar armer zullen worden,de rijke miljardairs en de grote families die vaak een joodse zionisitsche achtergrond hebben profiteren hier van. Dus zij hoeven niet meer te investeren en zij hoeven geen risico’s meer te lopen en zij kunnen leven door te rentenieren. Wat als gevolg heeft dat de armen alleen maar armer worden en de rijke alleen maar rijker. Wat als gevolg heeft dat degene die is geboren voor een dubbeltje nooit een kwartje zal kunnen worden. Wat als gevolg heeft dat een gedeelte van het volk op korte of lange termijn gefrustreerd zal raken. Dit zal uitmonden in rellen en wereldoorlogen zoals de tweede wereldoorlog. Wat wij als moslims moeten weten is dat als Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى iets haram verklaart dat er een wijsheid achter zit en dat wij ons vast moeten houden aan de principes van ons geloof en aan de woorden van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى al betekent dit dat wij tijdens deze dunya iets moeten inleveren. Want deze dunya (het wereldse) is tijdelijk en het hiernamaals (Al akhirah) is voor eeuwig. Wa Allahu a3lam.