Vraag

109. Bestaan er contradicties tussen overleveringen (Ahadeeth)?

Antwoord

Tussen de Ahadeeth zelf bestaat er geen contradictie. Contradictie zit hem vaak in het begrip van de onwetende, vandaar dat de geleerde heel goed weten hoe zij twee Ahadeeth samen moeten voegen. In de ene Ahadeeth is bijvoorbeeld de uitspraak van de profeet ﷺ en in een andere Hadith is het een daad. 

Bijvoorbeeld een uitspraak van de profeet ﷺ over wat je niet moet doen terwijl hij het zelf heeft gedaan via zijn eigen daden. Dan zeggen de geleerden deze Hadith was er eerst en deze daad heeft daarna plaats gevonden en dan zeggen de geleerden bijvoorbeeld dat het oordeel is opgeheven. Sommige zeggen dan dat zijn verbod Makrooh is (afkeurenswaardig) en niet haram. Dat als beide ahadeeth authentiek zijn (Sahih of Hassan (zie vraag 31 Wat is het verschil tussen een Hadith sahih en een Hadith da’eef?)).