Vraag

85. Ben je ook martelaar als je bijvoorbeeld doodgaat door suikerziekte, kanker of een andere ziektes waarbij geen sprake is van een pandemie ? Is er een verschil tussen door de mens gemaakte ziektes of een ziekte die ontstaat uit de natuur die van Allah komt om de mensheid bijvoorbeeld te straffen of juist te zegenen.

Antwoord

De profeet noemt in deze Hadith die overgeleverd is door Muslim de volgende moslims als martelaren:

1) Wie omwille van Allaah is gedood;
2) Wie is gestorven omwille van Allaah
(Dus zijn leven gaf voor het geloof en bezig was met een goede daad);
3) Wie door een pandemie sterft;
4) Wie met een buikziekte sterft (sommige geleerden zeggen ook darmkanker bv);
5) Degene die verdronken is;

In een andere Hadith staat ook:

6) Wie is gestorven door een instorting;
7) Wie gestorven is door een brand.