Vraag

25. Is het toegestaan om met een hemd te bidden?

Antwoord

Dit is niet toegestaan. Minimaal één schouder moet helemaal bedekt zijn.