De profeet ‎Mohammed ﷺ

Al Baraa’ zei:

‘De profeet ‎ﷺ had het mooiste gezicht en de beste manieren. Hij was niet overdreven lang, maar ook niet kort.’

Bukhari en Muslim

Anas ibn Maalik zei:

‘De profeet ﷺ had het beste gedrag van onder de mensen.’

Bukhari en Muslim

Anas zei:

‘Ik heb geen zijde aangeraakt die zachter was dan de hand van de Profeet ‎ﷺ en ik heb geen geur of zweet geroken die lekkerder rook dan de geur of zweet van de profeet ‎ﷺ.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei:

‘Ik heb de meeste kennis van jullie over Allaah, en ik heb de meeste vrees voor hem.’

Bukhari en Muslim

Jaabir (moge Allaah tevreden met hem zijn) zei:

‘De profeet ‎ﷺ heeft nog nooit ‘nee’ gezegd nadat hem iets werd gevraagd.

Bukhari en Muslim

Jarir – moge Allaah tevreden met hem zijn – zei:

‘Nog nooit heeft de profeet ‎ﷺ mij bezien sinds ik bekeerde behalve dat hij glimlachte in mijn gezicht.’

Sahih Bukhari

Abu Hurayrah -moge Allaah tevreden met hem zijn- zei: ‘O Boodschapper van Allaah, u maakt grappen met ons?’ De profeet ‎ﷺ zei:

‘Ik zeg niets behalve de waarheid.’

Tirmidhi, Sahih verklaard door Shaykh al Albaani

‘Aaisha, moge Allaah tevreden over haar zijn, zei dat de profeet ‎ﷺ stierf op zijn 63ste. Sahih al Bukhari 3536

De profeet ‎ﷺ zei:

‘Ik ben gezonden naar de rode en de zwarte.’

Bukhari en Muslim

Mujahid zei: ‘Oftewel de mens en de djinn.’

Ibn ‘Abbaas zei:

‘De Profeet ‎ﷺ kreeg de openbaring toen hij 40 jaar oud was waarna hij 13 jaar in Mekka verbleef. Daarna is hij bevolen om te emigreren naar al Medina waar hij 10 jaar is gebleven, waarna hij stierf ‎ﷺ.’

Sahih al Bukhari 3851