Omgangsvormen en gedrag

De profeet ‎ﷺ zei:

‘Degene met de beste Islaam zijn degene met de beste manieren, indien zij kennis opdoen.’

Ahmed 10066, Sahih verklaard door Shaykh al Albaani

Een man vroeg de profeet ‎ﷺ: ‘Welke (aspecten in de) islaam zijn het beste?’ 

Hij zei: ‘Dat je eten te eten geeft, en de salaam (vredesgroet) geeft aan degene die je kent en aan degenen die je niet kent.’

Bukhari en Muslim

Abu Musa zei: ‘Zij zeiden: ‘O Boodschapper van Allaah, wat voor (aspecten van de) Islaam zijn het beste?’ 

Hij zei: ‘Degene voor wie de moslims veilig zijn van tong en handen.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Schaamte komt enkel en alleen met goedheid.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ liep langs een man van de Ansaar die zijn broer aansprak op zijn schaamte, waarop de profeet ‎ﷺ tegen hem zei: 

‘Laat hem, want waarlijk, schaamte is van het geloof.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Onderwijs en maak het makkelijk en niet moeilijk. En als iemand van jullie boos is, laat hem dan zwijgen.’

Ahmad, Sahih verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ﷺ had Abu Musa en Mu’aadh naar Jemen gezonden (voor da’wah) en hij zei: 

‘Maak het makkelijk en maak het niet moeilijk, verheug de mensen op blijde tijden en jaag hen niet weg, wees het met elkaar eens.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Spreek niet met woorden waarvan jij je morgen gaat excuseren.’ 

Ahmad, Hasan verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Niemand moet een andere man laten opstaan van zijn plek om er vervolgens zelf te gaan zitten.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Degene die zorgt voor de weduwe en de arme is als een Majahid omwille van Allaah of als degene die de nacht bidt en overdag vast.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Als iemand drie keer om toestemming vraagt (om binnen te treden) en hij krijgt die niet, laat hem dan weggaan.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ heeft leugens toegestaan in drie: in oorlog, verzoening tussen de mensen en de uitspraken van de man tegen zijn vrouw en de vrouw tegen haar man. 

Ahmad, Sahieh verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Jullie zullen ondervinden dat van de slechte mensen degene is die twee gezichten heeft; hij komt bij die met één gezicht en bij die (andere) met een (ander) gezicht.’

Bukhari en Muslim

Anas ibn Maalik liep langs kleine kinderen en hij gaf hen de Salaam en zei: 

‘De profeet ﷺ deed dit.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Het is niet toegestaan voor een moslim om een moslim te laten schrikken.’

Sunan Abi Dawud 5004, Sahih verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ﷺ zei: 

‘De Salaam (geven) is vóór de vraag (stellen). Dus wie van jullie begint met de vraag vóór de Salaam, beantwoord hem niet.’

Al Albaani, Silsila Sahieha 816

De profeet ﷺ zei: 


‘De rijdende dient de lopende te groeten, en de lopende dient de zittende te groeten, en de weinige (groep mensen) dient de velen te groeten.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Als iemand van jullie naar het toilet gaat, laat hem zijn geslachtsdeel niet met zijn rechterhand aanraken en zich ook niet afvegen met zijn rechterhand.’ 

Bukhari en Muslim