Vasten en Ramadan

De profeet ‎ﷺ noemde (de maand) Ramadan en zei: 

‘Vast niet totdat jullie de maansikkel zien en beëindig de maand niet totdat jullie hem zien. En indien het voor jullie onzichtbaar is, schat het dan in.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ heeft gezegd: 

‘Verricht de Suhur, want waarlijk in de Suhur zitten zegeningen.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ heeft gezegd: 

‘Wie het nachtgebed verricht in Ramadan uit geloof en hopend op Zijn beloning, al zijn voorgaande zonden worden vergeven.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei:

‘Het gaat goed met de mensen zolang zij snel hun vasten verbreken.’

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zei: 

‘Als iemand (tijdens het vasten) vergeten is waardoor hij heeft gegeten en gedronken, laat hem dan zijn vasten afmaken. Waarlijk, Allaah heeft hem gevoed en te drinken gegeven.’

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zou in de laatste tien van de Ramadan constant in de moskee verblijven en zeggen: 

‘Verwacht laylat al Qadr in de laatste tien van de Ramadan.’ 

Bukhari en Muslim

Als de laatste tien (nachten) van Ramadan zouden binnentreden, dan zou de profeet ﷺ zijn onderkleed strak vastmaken (oftewel geen gemeenschap hebben), zijn nacht doen laten leven (d.m.v. aanbidding) en zijn familie wakker maken.

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zei: 

‘Een ‘Umrah in Ramadan staat gelijk aan een Hadj.’ 

Bukhari en Muslim