Liefdadigheid

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Allaah heeft gezegd: ‘Geef uit en ik zal over jou uitgeven.

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei:

‘Je zult geen gift uitgeven waarmee je het Aangezicht van Allaah wilt bereiken, behalve dat je ervoor beloond zult worden, zelfs voor datgene wat jij in de mond van jouw vrouw stopt.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Waarlijk, Sadaqa (uitgeven) in het geheim dooft de woede van de Heer.’ 

At-Tabaraani, Hasan verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘Elke goedheid is een Sadaqa en het is van de goedheid dat jij je broeder ontmoet met een fijn gezicht.’

At Tirmidhi 1970

De profeet ﷺ zei: 

‘Geef Sadaqa, want er zal een tijd komen waarin een man met zijn Sadaqa zal lopen en hij vindt niemand die het wil accepteren. Een persoon zal zeggen: ‘Als je er gisteren mee was gekomen, dan had ik het geaccepteerd, maar vandaag heb ik het niet nodig.’

Sahih al Bukhari 1411

De profeet ‎ﷺ zei tegen de vrouwen: 

‘Geef Sadaqa! Want waarlijk, de meeste van jullie zijn brandstof van het hellevuur!’ Een vrouw van de beste der vrouwen met verkleurde wangen stond op en zei: ‘Waarom, o boodschapper van Allaah?’ Hij zei: ‘Omdat jullie veel klagen en goedheid ontkennen.’ (D.w.z. haar man doet alles voor haar, maar wanneer zij boos is zegt: ‘Ik heb nog nooit iets goeds van jou gezien.’)

Muslim 886

De profeet ﷺ zei terwijl hij op de preekstoel (minbar) was: 

‘De hoge hand is beter dan de lage hand. De hoge hand is degene die uitgeeft en de lage hand is degene die vraagt.’ 

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei:

‘Gierigheid en Imaan zullen nooit samenkomen in het hart van een dienaar.’ 

Overgeleverd door an Nasa’i 3110, Sahieh verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ﷺ heeft gezegd: 

‘Als een persoon een gift uitgeeft voor zijn familie terwijl hij hoopt op beloning, dan is dat een Sadaqa voor hem.’ 

Bukhari en Muslim

Abu Hurayrah zei dat de profeet ‎ﷺ heeft gezegd:

‘Geen aalmoes (Sadaqah) heeft van geld vermindert en Allaah heeft geen dienaar vermeerdert door te vergeven behalve in eer. En niemand stelt zich nederig op omwille van Allaah behalve dat Allaah hem verheft.’ 

Muslim