Het huwelijk

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘O verzameling van jongeren, wie van jullie de baa’ah aankan, laat hem dan trouwen. En wie dat niet aankan, laat hem dan vasten, want het is voor hem een bescherming.’

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ heeft gezegd: 

‘Een vrouw is als een rib, wanneer jij deze recht wil maken zul je het breken. En als je ervan wil genieten, geniet je ervan met datgene wat blijft van kromheid.’

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zei:

‘Als iemand van jullie wordt uitgenodigd voor een trouwfeest, dan moet hij gaan.’

Bukhari en Muslim

De profeet ‎ﷺ zei: 

‘De voorwaarden die het meeste recht hebben om nagekomen te worden, zijn die waarmee jullie de geslachtsdelen toegestaan hebben gemaakt.’

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zei: 

‘Er mag niet worden samengevoegd tussen een vrouw en haar tante van vaderskant, of een vrouw en haar tante van moederskant (ten tijde van een huwelijk).’

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zei: 

‘Wanneer een vrouw slaapt terwijl zij het bed van haar man boycot, vervloeken de Engelen haar totdat zij terugkeert.’

Bukhari en Muslim

De profeet ﷺ zei: 

‘Wees goed tegen de vrouwen, want zij zijn slavinnen bij jullie.’

Tirmidhi, Hassan verklaard door al Albaani

De profeet ‎ﷺ zei:

‘En geen enkele vrouw zal de zoetheid van het geloof vinden, totdat zij het recht van haar man vervult.’

Al Tabaraani 20/52 en Sahieh verklaard door Shaykh al Albaani

De profeet ﷺ zei: 

‘Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar geld, afkomst, schoonheid of religie. Dus ga snel degene met religie achterna, opdat jij zult welslagen.’ 

Bukhari en Muslim

Hind bint ‘Utbah zei: 

‘O boodschapper van Allaah, mijn man Abu Sufyaan is een gierig persoon en hij geeft mij niet wat genoeg is voor mij en mijn kind, behalve datgene wat ik van hem pak zonder dat hij het weet.’ Waarop hij ﷺ zei: ‘Neem wat genoeg is voor jou en jouw kind met het goede.’

Bukhari en Muslim