Wie zijn de Salaf?

Uitspraken

Vraag: Wat wordt er bedoeld met de Salaf?

Antwoord:

De Salaf betekenen de voorgangers, dus eenieder die een ander voorgegaan is, is een Salaf voor hem. Maar als de term Salaf vrij wordt gebruikt, dan wordt daar de de drie betere generaties mee bedoeld. De Sahaba, hun volgers en degene die hen volgden, dit zijn de Salaf as-Saalih (vrome voorgangers).

Wie na hen is gekomen en op hun minhaadj (duidelijke weg) loopt die is net als hen op de weg van de Salaf, al is hij later dan hen qua tijd. Want Salafiyyah wordt (als term) gebruikt voor de duidelijke weg die genomen is voor de vrome voorgangers (moge Allaah tevreden over hen zijn), zoals de profeet ‎ﷺ heeft gezegd:

‘Voorwaar, mijn Ummah zal zich opsplitsen in 73 groeperingen, allen zijn in het vuur behalve één en dat is al Jamaa’ah (de geredde groep).’

En in een andere uitspraak:

‘(Dat zijn) degene die op hetzelfde als datgene waar ik mij op bevind en mijn metgezellen.’

Hierop voortbouwend wordt Salafiyyah hier gespecificeerd d.m.v. deze betekenis, dus eenieder die zich op de duidelijke weg van de Sahaba en de Taabi’ien en hun volgers bevindt, hij is een Salafi. Ook al is hij in ons tijdperk en dat is de veertiende eeuw na Hidjra.

Shaykh ibn ‘Uthaymien, Noer ‘Ala darb 1/35