Probeer de Koran te begrijpen

Reminders

De grootgeleerde At-Tartoeshi (520H) over de Salaf die zouden huilen bij het horen van de Koran:

‘Hun gehuil was slechts vanwege datgene wat zij hebben begrepen van zijn betekenissen en niet vanwege de klanken van de reciteur.’

الحوادث والبدع 92