Laat eenieder goed overwegen wie hij tot vriend neemt

Uitspraken

Vraag:

O edele shaykh, moge Allaah u succes schenken. Een jongeman sluit vriendschappen met veel mensen. Naar welke eigenschappen moet hij op zoek gaan in een vriend?

Antwoord:

Dit is een belangrijke vraag. Vrienden hebben effect op degene die met hen omgaat. Hierover werd gezegd: “Vraag niet over een persoon, maar vraag over zijn vriend”. Want elke vriend neemt de persoon met wie hij bevriend is als voorbeeld.

In een betrouwbare overlevering vergeleek de profeet ‎ﷺ een goede vriend met een persoon die musk verkoopt. Ofwel zal hij jou er wat van geven, ofwel koop je het van hem, of [op zijn minst ruik] je de lekkere geur. En de slechte gezel [vergeleek hij met] een ijzersmid. Hij zal jouw kleding verbranden, of je zult een onaangename geur bij hem ruiken.

De profeet ‎ﷺ zei in een hadith:

‘Een man bevindt zich op de religie van zijn vriend, dus laat eenieder goed overwegen wie hij tot vriend neemt.’

Wees gewaarschuwd voor slechte vrienden! En blijf ijverig in goedheid en rechtschapenheid. [Goede vrienden zijn] zij die jou helpen in vroomheid en het vrezen van Allaah en jou het immorele en de slechte zaken verbieden.

Het is mogelijk om je vrienden te testen. Als jij hen een week of tien dagen vergezelt, dan weet je wie wel of niet geschikt is om bevriend mee te zijn. Wees gewaarschuwd! Wees gewaarschuwd voor het sluiten van een vriendschap met degene die geen goedheid bezit. Of dit nou is door hun manier van denken, aqiedah (geloofsleer), akhlaaq (karakter) of vanwege hun ‘ibaadah (aanbidding).

Ik vraag Allaah om jullie en ons vrome vrienden te schenken. Allaah heeft macht over alle zaken. 

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien