Hanbali Fiqh: Sujood al Shukr

Uitspraken

Sujood al Shukr is aanbevolen bij vernieuwde gunsten of bij verwijdering van bestraffing. Shaykh Abdullaah ibn ‘Aqiel zei:

‘Het is correct, ook al is het niet richting de Qibla, en de sujood is correct, ook al is het zonder Wudu.’

Idraak al Mutaalib 93/95