De belangrijkste dagen van het jaar

Uitspraken

De tien dagen van Dhul Hidjah: over deze tien (dagen) heeft de profeet ﷺ gezegd:

“Er zijn geen dagen waarin goede daden geliefder zijn bij Allaah dan gedurende deze tien dagen.” Zij (de Sahaba) zeiden: “Zelfs geen Djihaad op de weg van Allaah?” Hij antwoordde: “Zelfs geen Djihaad op de weg van Allaah, behalve als het een man betreft die op pad is gegaan met zijn ziel en rijkdom, en met niets daarvan terugkeert.”

Op basis van deze nobele overlevering, dienen wij ons best te doen in het verrichten van goede daden in deze tien dagen. Zoals het vasten, het doen van Dhikr, het lezen van de Quraan, veel bidden en het geven van Sadaqah, het goed zijn tegen de schepping en andere (daden) die men dichter bij Allaah de Gezegende en Verhevene brengt.

Het verrichten van goede daden in deze tien dagen is zeker beter dan het verrichten van goede daden tijdens de laatste tien (dagen) van Ramadaan. Want de profeet ﷺ heeft een veralgemenisering gebruikt die hij heeft bekrachtigd (door het Arabische woord مِنْ), hij heeft gezegd:

“Er zijn geen dagen waarin goede daden geliefder zijn bij Allaah dan gedurende deze tien dagen.”

En de studenten van kennis dienen het bewustzijn over de gunsten van deze tien dagen te verspreiden onder de mensen. Want de mensen zijn hierover onachtzaam, en zijn onwetend over de gunst ervan. Zij hebben daarom een reminder nodig, zij dienen hierover te weten en dienen hier kennis over te hebben.

En de belangrijkste dag als het gaat om het vasten is de dag van ‘Arafah. De profeet ﷺ werd gevraagd over het vasten van de dag van ‘Arafah, waarop hij antwoordde:

“Ik reken erop dat Allaah de zonden van het jaar ervoor en het aankomende jaar kwijtscheldt.”

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen